KOSGEB, dönüşüm sürecinde..

KOSGEB, dönüşüm sürecinde..

Dünya Gazetesi Haber Linki

“Büyüme sürecinde KOBİ’lerin yönetim ve üretim becerilerini destekleyici rehberlik ve danışmanlık mekanizmalarının önemi” başlıklı panelin moderatörlüğünü üstlendiğim “KOSGEB, KOBİ Zirvesi” etkinliği 20 Nisan’da KOSGEB toplantı salonunda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Zirvenin bu tarihte düzenlenmesinin bir başka özelliği de KOSGEB’in kuruluşunun 28. yılının kutlanmasıydı. Başkanlığını yapmaktan onur ve mutluluk duyduğum KOSGEB’in kuruluşundan bugüne kadar her kademede görev alanları kutluyor, yaşamlarını yitiren arkadaşlarımı rahmetle anıyorum.

Zirveye dönersem programda, KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt’un ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün açılış konuşmaları ardından 3 ayrı oturumda paneller düzenlenmesi öngörülmüştü.

Zirve, gerek açılış konuşmalarında dile getirilen konular gerekse panellerin konusu ve panelistlerin değerlendirmeleri ilgiyle karşılandı.

Açılış konuşmalarından ve iki panelden derlediğim bilgileri bu yazımda, özellikle de moderatörlüğünü üstlendiğim “Büyüme sürecinde KOBİ’lerin yönetim ve üretim becerilerini destekleyici rehberlik ve danışmanlık mekanizmalarının önemi” başlıklı paneli gelecek hafta yazacağım.

Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, göreve geldiğinden beri Bakan Faruk Özlü’nün desteği ile KOSGEB, katma değerli üretim ve teknoloji tabanlı girişimciliğe nitelikli destek veren, KOBİ ekosistemini yöneten, KOBİ’ler ile kalkınmayı tesis eden ve KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları rehberlik, danışmanlık ve mentörlük hizmetlerini veren bir kurum haline dönüştürebilmek için çalışma arkadaşlarıyla birlikte paydaşlarının katkılarını da alarak bir dizi projeler üretiyor.

Göreve geldiğinden beri gerek Bakan Dr. Özlü’nün gerekse Başkan Uzkurt’un ortak aklı benimseyen politikaları diğer kurumlarımıza da örnek olmasını diliyorum.

Konuşmalarda neler söylediler dersek ;

Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine giden yolda KOBİ’lerin lokomotif olacağına inandığını ifade eden Başkan Uzkurt, “Geçtiğimiz 28 yıl boyunca, küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin küresel rekabet ortamında güçlü olmalarını sağlayan, yüksek nitelikli, öncü bir kurum olma vizyonuyla çok önemli görevler üstlendik.

KOBİ’lerin sorunlarını çözmek, sıkıntılarını gidermek, önlerindeki engelleri aşmalarına yardımcı olmak üzere bütün imkanlarımızla KOBİ’lerimizin yanlarında olduk. Güçlü KOBİ’lere sahip olmak ve onlar vasıtasıyla ekonomimizi sağlam temellere dayandırmak için desteklerimizi artırarak ve kapsamını genişleterek devam ettiriyoruz. İthal ürün ve ara malların yerli ve milli üretimini desteklemek, KOBİ’lerimizi uluslararası pazarlarda söz sahibi yapmak ve ülkemizin stratejik önceliklerine uygun yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek imalatçı girişimcilerimizi özellikle desteklemeye devam edeceğiz” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı..

“KOSGEB’de büyük bir dönüşüm başladı” diyen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’de, bu dönüşümün Türk ekonomisi ve sanayisinin, teknoloji odaklı dönüşümüyle uyumlu olduğunu, kurumda katma değerli üretim ve teknoloji tabanlı girişimciliğe nitelikli destek vizyonunun benimsendiğini söyledi.

“KOSGEB’in yeni yol haritasının “Bürokrasiden arındırılmış, etkin, verimli, çözüm ortağı bir yapılanma” anlayışıyla oluşturulduğunu belirterek, daha az bürokrasi, daha nitelikli teşvik prensibi ve ilkesi geçerli olacak”diyen Bakan Özlü’nün, “Kuruluştan bugüne kadar 1 milyondan fazla KOBİ’ye dokunan, yüz binlerce girişimciye umut olan KOSGEB, bundan sonra da KOBİ’lerimize çok daha verimli biçimde yol arkadaşlığı yapmaya devam edecek “ sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından panellere geçildi.

Moderatörlüğünü TTGV Başkanı Cengiz Ulutav’ın yaptığı, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar ve ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Mustafa İlhan Kızıltaş’ın panelistliğini yaptığı “Savunma sanayi ve iletişim sektörlerinde yerlileşme -millileşme çerçevesinde ana sanayi- KOBİ tedarik ilişkisi” oturumda, ana sanayi işletmeleri ile KOBİ’ler arasında üretim öncesi ve üretim aşamasında olabilecek işbirliği türleri ile kamunun bu konuda üstlenebileceği kolaylaştırıcı rol, savunma sanayi ve iletişim sektörü ihtiyaçları özelinde değerlendirildi.

Moderatörlüğünü KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli’nin üstlendiği ikinci panelin konusu ise “KOBİ’lerin finansmana erişim güçlükleri ve yeni finansman destek modelleri”ydi. Panelde Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörler Genel Müdürü Hakan Ertürk, Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya ve TTGV Genel Müdürü Mete Çakmakçı; Yenilikçi ve hızlı büyüme potansiyeli olan yeni girişimciler ile yüksek katma değerli üretim yapısına dönüşümü sağlayacak KOBİ projelerine yönelik finansman destek modelleri değerlendirilerek önerilerde bulundular.
KOBİ’lerde teknik danışmalık ve rehberlik hizmetlerini yeni esas ve kurallara bağlamayı amaçlayan taslağın ve önerilerin tartışıldığı paneli haftaya ayrıntılarıyla sizlere anlatacağım.

Dünya Gazetesi – Hilmi DEVELİ

Previous Ezber bozan kadınlarımızdan..
Sonraki KOBİlerde, “Teknik Danışmalık ve Rehberlik Hizmetleri" disipline ediliyor.