KOBİ’lerin STK’sından öneriler…

KOBİ’lerin STK’sından öneriler…

Kullanılacak destek ve teşvikleri sektör öncelikleri ve firma analizi yapılacak dayanıklılık ve yaratıcılık özelliği taşıyan firmalara yönelmesi gerekiyor. Borçlanma iş geliştirmeye yönelik olarak yapılmalı ve borç ödemeleri ise uzun vadeye yayılmalı. KOBİ’lerin aksayan teknik zincirlerini yeniden kurmaları için maddi ve yönetsel destek verilmeli.

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı

(TOSYÖV) “Ekonomi Çalışma Grubu” tarafından hazırlanan, “COVID-19’un Ekonomide ve Sosyal Yaşamda Yarattığı Olumsuzluklar, KOBİ’lerimizin bu süreçte daha az hasarla çıkarak faaliyetlerini sürdürmeleri ve sorunlarının tespiti ve öneriler” içerikli rapor, Başkan Ş. Nezih Kuleyin tarafından 3 Haziran 2020 Çarşamba günü Ankara Sanayi Odası (ASO) toplantı salonunda bir basın toplantısı ile kamuoyuna açıklandı.

Bu toplantı ekonomimizin temel unsurlarından KOBİ’lerimiz açısından çok önemli idi.

Bu öneme binaen Başkan Nezih Kuleyin’e bir dizi sorular yönelterek raporu bir kez de siz değerli okurlarımıza sunabilmek için irdelemesini rica ettim.

“Neredeyse her siyasi görüşten geçmişte bakanlık, milletvekilliği yapmış ve ekonomi ve KOBİ’lerle ilgili kuruluşların başında olanlardan oluşan bir çalışma grubu kurmuşsunuz bunun nedeni nedir? Sorumu şöyle yanıtladı sayın Kuleyin:

“TOSYÖV 1989 yılında KOBİ’lerin sorunlarına çözüm bulmak, o zamanki deyimi ile ‘Orta Direği Ayakta Tutmak’ amacı ile kurulmuş bir vakıftır. KOSGEB’in kuruluşunda yer almış, Kredi Garanti Fonu’nun kuruluşuna öncülük etmiş, Girişim sözcüğünü ve Girişimcilik kavramını topluma mal etmiş, KOBİ kavramının oluşması ve gelişmesini sağlamıştır.

Böyle bir kuruluşun şu andaki tek kaygısı içinde bulunduğumuz dar boğazdan en etkin çıkış yolunu bulmaktır diye düşünerek her kesimden ekonomi konusunda etkili söz söyleyebilecek bir çalışma grubu hedefledik. Çalışma grubu üyelerimiz uzun yıllardır ülkemiz ekonomisine, sanayisine, KOBİ’lerine emek veren ve halende vermeye devam eden; Devlet eski bakanları Prof. Dr. Işın Çelebi ve Ayfer Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji eski bakanlarımızdan Ali Coşkun ve Ahmet Kenan Tanrıkulu, 20. Dönem Milletvekili ve KOSGEB eski Başkanı Hilmi Develi, KOSGEB ve Rekabet Kurulu eski Başkanı Prof. Dr. Tamer Müftüoğlu, TOBB ETÜ İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ramazan Aktaş ve DÜNYA Gazetesi Ankara temsilcisi Ferit Parlak” gibi değerli isimlerden oluşmaktadır.”

Sevgili arkadaşım, değerli Başkanım Nezih Kuleyin’e çok değerli isimleri ve şahsımı anmasına çok teşekkür ederken, bu çalışmanın ana fikrinin ne olduğunu anlatmasını rica ettim. Ve şu bilgileri aldım: “Biz KOBİ’lerin sivil toplum örgütüyüz. KOBİ’ler ülke ekonomisinin %99.8’i ve küresel olarak yaşadığımız koronavirüsün, COVİD-19 olarak anılan versiyonu bugün dünyanın tamamını bir kaosa sürüklemiştir. Birçok toplumsal olayında arkasında COVİD-19’un yarattığı olumsuzluğun etkisi vardır ve bu etki giderek büyümektedir. Eğer ekonominin düze çıkmasını istiyorsak KOBİ’leri düze çıkartmaktan başka yolumuz yoktur.”

Sayın Kuleyin, ekonominin can alıcı sorunlarını ve çözümlerini ise şöyle sıraladı:

Biz bu krizi kısa vadeli gelip geçici bir olay olarak görmüyoruz. Bu nedenle odağına KOBİ’lerin konulduğu kısa, orta ve uzun vadeli bir kalkınma programına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Kısa vadeli kredi çözümlerinin pansuman etkisi yaratacağını, ödemesiz dönemi uzun veya faiz oranları ile uzun vadeli kredi olanaklarının yaratılması gerektiğini düşünüyoruz. Krediler dışında çözümü sağlayacak olan itici gücün KOBİ’lere kaynak aktarımı olacağı kanaatindeyiz. Birçok KOBİ ödemesiz olarak tanımlanan dönemden sonra başlayacak olan ödeme dönemini yönetemeyeceğini çünkü işlerin o kadar hızlı toparlanamayacağını görüyoruz.

Kullanılacak destek ve teşvikleri sektör öncelikleri ve firma analizi yapılacak dayanıklılık ve yaratıcılık özelliği taşıyan firmalara yönelmesi gerekiyor. Borçlanma iş geliştirmeye yönelik olarak yapılmalı ve borç ödemeleri ise uzun vadeye yayılmalı. KOBİ’lerin aksayan teknik zincirlerini yeniden kurmaları için maddi ve yönetsel destek verilmeli. Sağlık Sektörü özel olarak ele alınmalı ve gelişmesi için her türlü çaba gösterilmeli.

E-Ticaret hızla gelişmekte ve gelişecektir. KOBİ’lerin ürünlerini e-Ticaret yolu ile satabilmeleri için yapacakları dönüşüm maddi olarak desteklenmeli. Özellikle bazı sektörler ve vergi ödemelerini aksaksız gerçekleştirmiş olan KOBİ’ler için vergi indirimi ve erteleme sürelerinin uzatılması gündeme alınmalı. İhracat için yapılabilecek tüm çabalar desteklenmeli.

Girişimcilik, yeni dönemde çıkış yolumuz olabilir, daha etkin bir girişimci geliştirme programı gündeme alınmalı.”

Benim de çok yakından tanıdığım ve çok değerli bulduğum birlikte olmaktan onur duyduğum kişilerce hazırlanan TOSYÖV’ün bu değerli raporunda yer alan tespit ve önerilerin, ekonomi otoritelerimizce de mutlaka dikkate alınacağına inanıyorum.

Previous KOBİ'lerde kriz tablosu... 3 Haziran 2020 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber...
Sonraki Gaziantep Destekleme Derneği Başkanı, Necati Binici'nin, KOBİ Raporu hakkında ki açıklamaları basında yer almıştır...