Afyonkarahisar 3. KOBİ Zirvesi Gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar 3. KOBİ Zirvesi Gerçekleştirildi.

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı ve TOSYÖV Afyonkarahisar Destekleme Derneği olarak; Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Afyonkarahisar Esnaf Odaları Birliği ve Afyonkarahisar Ticaret Borsası işbirliğinde, Afyonkarahisar Valiliği, Belediyesi ve Kocatepe Üniversitesi Destekleri ile 8 Aralık 2017 tarihinde Afyonkarahisar Korel Thermal Hotel’de Afyonkarahisar 3. KOBİ Zirvesi gerçekleştirildi.

Programa T.C. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Vali Mustafa Tutulmaz,  Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Yu Hongyang, Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve Hatice Dudu Özkal, Belediye Başkan Vekili Mahmut Karcı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, İl Müdürleri, TOSYÖV Başkanı Ş. Nezih Kuleyin, 20. Dönem Denizli Milletvekili- Dünya Gazetesi Yazarı Hilmi Develi,  Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri ve davetliler katıldı.

Afyonkarahisar 3. KOBİ Zirvesi açılışında konuşan TOSYÖV Afyon Destekleme Derneği Başkan İhsan Beşer;  Afyonkarahisar 1. KOBİ Zirvesi’nde Gıda, Tarım, Turizm ve Doğal Taşlar konusunun ağırlıklı olarak ele alındığını, 2. KOBİ Zirvesi’nde ise;  KOBİ’ler KOSGEB ve KGF ile ilgili tüm işlerini yakın illerden takip ediyorlardı,  bu her iki kuruluşun ilde faaliyet göstermesi gerekli olduğu konusu Zirvede ağırlıklı olarak dile getirilmiş ve TOSYÖV bu konunun takipçisi olunmuştur.  En kısa zamanda ilde KOSGEB ve KGF A.Ş. birimleri açılmış ve Afyonkarahisar ‘da ki KOBİ ‘lerin hizmetine sunuş olduğunu vurguladı.

Beşer bugün 3. nü gerçekleştirdiğimiz KOBİ Zirvesi’nin 1. Oturumunda “KOBİ ve Girişimcilere Destek Sağlayan Kuruluşlar” 2. Oturumunda ise “Turizm (Doğa, Kültür, Spor ve Sağlık)” konularının ele alınacağını vurgulayarak, 2018 yılında Çin Halk Cumhuriyetinde Türkiye Turizm Yılı ilan edilmesi Çin’e olan mermer ihracatımızı ve G20 Zirvesinde imzalanan Bitki Sağlığı Protokolü ile Türk kirazlarının Çin’e ihracatı’nın önünün açılması ve Çin Halk Cumhuriyetinin Büyükelçisi Yu Hangyang ve beraberinde Ticaret Müsteşarı Bay Çununda davetimi kabul ederek Afyonkarahisar’a gelmeleri toplantımız için çok önemli vurgusunu yaptı.

 Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Fahrettin Zobali  tüm dünyada olduğu gibi, Ülkemizde de KOBİ’ler ekonominin belkemiğini, omurgasını oluşturmaktadır. Ülkemiz toplam işletmelerinin % 95’ini KOBİ’ler oluşturmakta ve toplam istihdamın %60’ı bu işletmelerce sağlanmaktadır. KOBİ’lerimizin sahip olduğu cesaret, müteşebbis ruh ve dinamizm sayesinde ülke aylık ihracatımız 12 milyar dolar seviyelerine çıkmış olduğunu açıklayan Zobalı, İlimiz ekonomik yapısı da ülke ekonomik yapısından farksızdır. İlimizdeki işletmelerin %99’u KOBİ niteliğindedir. Ve ekonomimizin can damarıdır dedi.

Afyonkarahisar tarımsal, hayvansal ürünlere yönelik işletmeleri ve ürünleriyle ‘Lezzetin Başkenti’ ünvanını hakkıyla kazanmıştır. Yaklaşık 90 adet et ve et ürünleri işletmemizle yılda 30 bin ton kırmızı et ve 15 bin ton sucuk üretimi yapıyoruz. Ülkemizin % 5 et ve sucuk ihtiyacını karşılıyoruz.

Yumurtacı tavuk varlığı açısından Türkiye’nin 1 numarasıyız, günlük yaklaşık 17 milyon adet yumurta üretiyoruz.

Yeni yatırımlarla canlı hayvan kapasitemiz 350 bin büyükbaş ve 800 bin küçükbaş hayvan seviyelerine gediğini açıkladı. Tarım ve hayvancılığa dayalı işletmelerimizin sayısı artmakta, et ve et ürünleri, hububat, süt ve sıjt ürünleri, yem sektörlerinde faaliyet göstermektedir açıklamasını yapan Zobalı, 2017 yılı 1. ve 2. çeyreğinde yakalanan  hızlı büyüme  rakamlarını  devam  ettirmeliyiz. Bu oranların yakalanmasında büyük bir katkısı olan Hazine destekli KGF kefaletli kredilerde maalesef limite ulaşılmıştır. Yaklaşık 363 bin işletmeye kullandırılan  220 milyar TL kredi için 200 milyar TL’lik kefalet hacmine ulaşılmıştır. Kredi geri ödemeleri oldukça limit açılmakta ancak bu yeterli gelmemektedir. Bu nedenle KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu finansmana ulaşmasında en kolay yol olan KGF kefaletli kredi için Hazinenin  Ek limit tahsisi büyük önem arz etmekte olduğunu vurguladı.

KOBİ’lerimizin işgücü temini, pazarlama, bürokratik, teknolojik altyapı, yönetim ve organizasyon sorunları gibi sorunların yanında en büyük sorunu finansal olanlardır. İşletme sermayesinin yetersizliği, kredi maliyetlerinin yüksekliği ve yetersizliği, alacakların zamanında tahsil edilememesi KOBİ’ler için büyük problem oluşturmakta olduğunu açıkladı.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser; konuşmasına son dönemde Türkiye ekonomisini canlandırmaya yönelik KOBİ’leri ilgilendiren önemli teşvik ve düzenlemeler olduğunu belirterek başladı. Bu düzenlemelerin ülkemiz ekonomisine olumlu yansıdığının görüldüğünü, Türkiye ekonomisinin  2016 yılında yüzde 2,9 büyürken, 2017 yılı ilk çeyreğindeki büyüme oranı yüzde 5, ikinci çeyrekte yüzde 5,1 olarak gerçekleşmiş olduğunu açıkladı.

Kalkınma ve yatırımlar için elzem bir ihtiyaç haline gelen devlet destekleri, Türkiye’deki toplam firma sayısının yaklaşık %99’unu oluşturan KOBİ’ler için hayati önem teşkil etmektedir. Uygulanan devlet desteklerinin her geçen gün daha bilinçli bir biçimde yaşam içerisinde yerini alması, hem destek veren kurumlar için hem de yatırımcılar için önem taşımaktadır. Farklı alanlarda çeşitli mevzuatlar yardımı ile kullanılan bu destekler, bazen yatırımları teşvik etmekte, bazen de firmaların büyümesine katkı sağlamaktadır dedi.

Termalin, zaferin ve lezzetin başkenti, yolların kesiştiği, kültürlerin birleştiği kent olan Afyonkarahisar, sağlanan teşvikler, yatırımlar ve uygulanan politikalar ile ticaret merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

İlimiz firmalarının almış olduğu teşvik ve desteklere bakacak olursak, son 2 yılda KOSGEB’den 673 firma, 9 milyon 337 bin TL destek almış, Kredi Garanti Fonu’ndan 1.926 firma, 1 milyon 86 bin TL kredi kullanmış, Zafer Kalkınma Ajansından 10 KOBİ 1 milyon 954 bin TL kaynak almış, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan 198 işletme 88 milyon 138 bin TL hibe almıştır.

Sağlanan bu hibeler ile firmaların büyüyerek il ekonomisine ve dolayısıyla ülke ekonomisine büyük katkılar sağladığını vurguladı.  

İlimiz ekonomisinin temel taşlarını oluşturan sektörlerin mermer, gıda, toprak sanayi-tuğla, hayvancılık, termal turizm ve seracılığın ilin önde gelen sektörleri olduğunu belirtti.

En fazla ihracat yaptılan sektörlerden birnin ise Su Ürünleri ve Hayvansal Mamülleri faslı içerisinde yer alan Yumurta olduğunu ve Türkiye’deki yumurta üretiminin %20’si, ihracatının ise %35’i Afyonkarahisar’dan gerçekleştiğini ayrıca ilin yumurta üretimi ve ihracatı ile Ülkemizin yumurta borsası konumunda olduğunu sözlerine ekledi.

“Afyonkarahisar’ın yerüstü ne kadar güzel ve zengin ise yeraltı da bir o kadar bereketlidir” sözleri ile konuşmasına devam eden Serteser; Zengin jeotermal kaynakları bulunan ilde son on yılda termal turizm alanında büyük adımlar atılmış olduğunu,  Beş yıldızlı otellerde yerli ve yabancı turist ağırlamanın yanında spor turizmi ve kongre turizminde “Merkez İl” olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini açıkladı. 

TOSYÖV Başkanı Ş. Nezih Kuleyin, konuşmalarına Afyonkarahisar faaliyetlerimizi başarılı ve çok etkili bir şekilde gerçekleştirdiğimiz bir ilimiz olduğunun altını çizerek bu konuda Afyonkarahisar Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer’i kutlayarak başladı.

Başkan Kuleyin, TOSYÖV’ün KOBİ kavramını ilk kez ekonomi literatürümüze kazandıran bir sivil toplum kuruluşu olduğunun açıklayarak bugün TOSYÖV’ün gelmiş olduğu noktaya ve önemine değindi.

TOSYÖV 1989 yılında Girişim adıyla dergi çıkarmıştır. Girişim Markasını alarak Girişimcilik kavramının ülkemizde yaygınlaşmasına öncülük etmiş ve hala da etmeye devam etmektedir.  TOSYÖV olarak verilen KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin önemini açıklayan Kuleyin  Girişimciliğin desteklenmesi için her türlü desteği veriyoruz ve projelerimiz var dedi.

Değişik illerde de KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri veriyoruz ve vermeye devam ediyoruz diyerek TOSYÖV’ün Girişimcilikle ilgili geniş projeleri olduğunu açıkladı.

TOSYÖV olarak önce demişiz ki KOBİ’leri kurumsal anlamda temsil eden bir kuruluş olmalı KOSGEB’in kuruluşunda çaba göstermişiz, KOSGEB kurulduktan sonra ortaya KOBİ’lerin finansa erişmeleri sorunu çıkmış,  insanların fabrikaları var iş adamları bankaya gidince banka ipotek istiyor, doğal olarak Sanayici de ben malımı sattım makine ve ekipman aldım diyor, işte,  Bankalar tarafından kabul edilmeyen makine ve ekipmanların değerlerinin, fikir haklarının kabul edilmesi KGF A.Ş.nin ortaya çıkmasına sebep olduğunu vurgulayarak   Bankaların ve devletin de KGF A.Ş.nin kurulmasında destek olduğunun altını çizdi.

Kuleyin, Başkanı olduğum TOSYÖV’ün KOSGEB ve KGF A.Ş’nin kurucu ortaklarından olması gurur verici bir duygudur dedi.

KOBİ’lerimizin ileri teknoloji kullanarak üretim yapmaları için 2016 Ekim ayında “Endüstriyel Dönüşüm için Paydaşlar Toplantısı” nın gerçekleştirildiğini, 2017 Ekim ayında ise “Endüstri 4.0 Toplum 5.0” konulu ikinci bir etkinlik düzenlendiğini açıkladı.

“SANAYİ 4.0”  olgusu toplumların üretim biçimi olarak gelmeleri gereken teknik düzeyi belirleyen bir kavram olmuştur,  Üretim biçimi olarak toplumların varacakları yer artık bellidir, makinelerin makinelerle iletişim halinde olduğu, büyük verilerin hatasız olarak kullanıldığı, dronelar ile teslimatların yapıldığı bir toplum var artık günümüzde,  üretimin bu aşamaya gelmesi toplumsal sorunlar açısından ne gibi yeni olumlu ya da olumsuz olguları ortaya çıkartacaktır ve toplumlar bununla baş etmeyi nasıl başaracaklardır diyen Kuleyin, bu gelinen aşamada dünyada yeni bir tartışma konusu gündeme geldiğini vurguladı.

Toplum 5.0 akıllı toplum olmanın gereği olarak nesnelerin internetini toplumun yararına kullanan, uzayan insan ömrü ile birlikte deneyli insan kapasitesini ziyan etmeyen, sanal dünya ile gerçek dünyayı bütünleştiren, çevre sorunlarını ileri teknoloji kullanarak çözen, ülkeyi yeni doğan meslekleri de kullanarak geliştiren bir toplum olarak düşünülmekte olduğunu belirten Nezih Kuleyin TOSYÖV  Paydaşları, Çözüm Ortakları ve Destekleyicileri  ile birlikte bu konuları ayrıntılı olarak etkinliklerimizde alıyoruz dedi.

TOSYÖV olarak düzenlenen KOBİ Zirvelerimizde de  Üniversitelerin Yüksek Teknolojiyle İlgili Akademik Kadrolarını, İleri Teknoloji Üreten  ve kullanan tüm firmaların yöneticilerini davet ederek ileri teknoloji konularını masaya yatırarak KOBİ’lerimize destek olarak yol haritalarının çizilmesi için öncülük ediyoruz dedi. Bu yıl 14.sü düzenlenecek olan KOBİ Zirvemizde “Süper Akıllı Toplumlar ana temasının işlenmesini planlıyoruz.

Afyonkarahisar ilinde düzenlenen 1. ve 2. KOBİ Zirvelerine katıldım. Yapılan zirvelerde konuşulan konulara bakınca bugün ilde hemen hemen hepsinin gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz bunun büyük başarı olduğunu sözlerine ekledi.

Afyonkarahisar 1. KOBİ Zirvesinde Havaalanı ulaşımı ağırlıklı olarak ele alınmıştı, bugün baktığımızda bunun çözülmüş olduğunu görüyoruz, 2. KOBİ Zirvesinde ise Gıda, Termal ve Mermer konularının ele alındığını bugün baktığımızda ise Turizm, Doğa, Kültür , Spor ve Sağlık alanında birçok çözüme ulaşıldığını görebiliyoruz dedi.  

Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Yu Hangyang, konuşmalarına Çin’in yeni bir döneme girmiş olduğunu ve zenginleşerek ilerliyor olduğunu açıklayarak başladı.

Çin dünyanın imalatının ve ihracatının yapıldığı en büyük ülkesi olduğunu açıklayan Büyükelçi, ülkesinde büyük teknoloji ürünlerinin üretilerek istihdamın arttırılarak yoksulluğun düşürüldüğünü açıkladı. Çin’in kendine özgü bir siyasi parti ile ferah ve güvenilebilir bir hale geldiğini, gelecekte kapsamlı bir şekilde yeni gelişme prensipleri ile ilerleyeceğini, modern bir ekonomik düzen kurmaya çalışılacağını açıklayarak gelecek bir yıl içinde 10 tirilyondan daha fazla ihracat yapacak ve yatırım gerçekleştirecektir dedi. Dünya ülkelerine geniş Pazar Türkiye olmak üzere daha da çeşitli Pazar sunacaktır diyerek, Çin’in 1.300 milyon nüfuslu bir Pazar olduğunu, Türkiye’den ve Dünya’dan yatırımcıları 2018 Kasım ayında Çin’de düzenlenecek Expo Fuarına bekliyoruz, Çin ekonomisinin dünyada önemli olduğunu açıkladı.

İki ülke arasındaki vize konusuna da değinen Büyükelçi, bu konunun da üstesinden gelmek için iki taraf görüşmededir mutabık kalmaya yakındır dedi.

Türk kirazının Çin pazarına girmesi için hiçbir engelin kalmadığını, engelin iki ülke arasındaki işbirliğinin imzalanması ile tamamlanmış olduğunu vurguladı. Her iki ülkenin de Turizm’e verdiği öneme de değinen Büyükelçi, Türkiye’ye 2015 yılından bu yana gelen Çinli Turist sayısının 300 bini açtığını söyleyerek 2018’de Çin’de Türkiye Turizm Yılı ilan edilmiş olduğunu ve bu kapsamda 54 programın Türkiye ve Çin’de gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

 Afyonkarahisar Mülletvekili Hatice Dudu Özkal, insanoğlu’nun önce hayal ettiğini sonra gerçekleştirdiğini belirtti. Daha önce 1. Ve 2. KOBİ Zirvelerine de katıldığını açıklayan Özkal, o günkü Zirve gündemlerini de hatırlıyor olduğunu açıklayarak, Havaalanı konusunun Zirve gündeminde yer aldığını bugün bakıldığında ilimizde Havaalanı kurulduğunu ve hızlı trenin de yakın bir zamanda ile gelmiş olacağını açıkladı.

KOBİ’lerin %99’u aşan bir yapı olduklarını belirten Özkal büyük ölçekli KOBİ’lerin yüzdesi Ülkemizde %1 bile değildir, bunun için KOBİ’ler hem ülkemiz için hem e Afyonkarahisar ilimiz için çok önemli ve değerlidir. Ülke ekonomimizin bel kemiğini oluşturmaktadır dedi.

Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Afyonkarahisar ilinin ve özellikle ilde faaliyet gösteren KOBİ’lerin büyümelerini adım adım izleyerek gördüğünü açıklayan Özkaya 2007 yılında 5 ile 10 bin m2’lik bir mermer fabrikası varken bugün 20-30 ve 50 bin m2kapalı alana sahip mermer fabrikalarının olduğunu ve o gün çok az sayıda mermer makineleri üreten fabrikalarımız varken bugün dünyanın bir çok bölgesine ihracat yapan çok üst düzeyde teknoloji kullanan mermer fabrikamızın olduğunu açıkladı.

Et sektörü ve gıda sektörü ile ilgili ilde 2007 yılında gezdiğimizde sadece birkaç tesisisn yüz ağartacak şekilde olduğunu fakat bugün gelinen noktaya baktığımızda Afyonkarahisarın tüm et sektöründeki tesislerine, fabrikalarına gidin iddia ediyorum dünyanın en iyi tesisleri ilimizdedir. İlimizdeki bu başarı, KOSGEB, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Kırsal Kalkınmayı desteklemenin destekleri ile oluyor dedi.

Vali Mustafa Tutulmaz, genel olarak Ülkemiz ekonomisinin özel de de İlimiz ekonomisinin değerlendirildiği 3. KOBİ Zirvesi’ni önemsiyoruz. İlimizde 12 bin 500 KOBİ ve 70 bine yakın bir çalışan var. Bu sayı oldukça önemli bir sayıdır. Ülkemiz ve ilimiz kalkınmasında çok da önemli bir rakamdır, ancak üretim her geçen gün bir artı ümidiyle ortaya çıkmakla birlikte katma değerinin düşük ürünler olduğunu da görmekteyiz dedi.

Termal’in Afyonkarahisar için çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Mustafa Tutulmaz; “Termalin getirdiği yan alanlarda da aktif bir şekilde Kobilerimizin faaliyet göstermesi gerekir. Bu zenginliğimizi farklı yönlerde kongre turizminde, fuar turizminde, sağlık turizminde ve diğer alanlarda iyi bir şekilde kullanmamız gerekir. Bu yönüyle de Kobilerimiz özel bir gayret gösterirlerse ülkemizin ve tabii özellikle de ilimizin kalkınmasına önemli bir katkı sağlamış olurlar açıklamasını yaptı.

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu,  Türkiye ile Çin arasındaki ticarete değinerek, 2 ülke arasındaki ithalat ve ihracat rakamlarını verdi. Türkiye‘nin Çin’den 19 milyar TL’lik mal aldığını ve Çin’e olan ihracatının ise 2.1 milyar dolar olduğun ifade eden Bakan Eroğlu, “Dolayısıyla arada çok fark var. Bizim Çin ile aramızdaki ticaret münasebetlerimizde aradaki ithalat ihracat dengesini de gözeterek, artırmamız gerekiyor diye düşünüyorum Çin gelişiyor ama Türkiye‘de çok gelişiyor açıklamasını yaptı.

 

Bakan Eroğlu, Çin ile beraber Türkiye‘de büyük bir büyüme gösterdi. İkinci çeyrekte yüzde 5.2 ile biz de büyük bir büyüme performansı gösteriyoruz. Ancak bu yeterli değil. Bizim hedefimiz büyümede yüzde 7. Bizim hükümetimiz döneminde Türkiye‘yi üç kat büyüttük. İhracatımız da artıyor. Şu anda ihracatımız 154-155 milyar dolara yaklaştı, ancak yeterli görmüyoruz. Bizim büyük hedeflerimiz var bunları da gerçekleştireceğiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılı olan 2023’te ihracat rakamımızı 500 milyar dolara yükselteceğiz. 2018 yılı Türkiye yılı olarak da ilan ediliyor. İşte bu yılda hem Türkiye‘yi tanıtalım hem de turizm açısından bir hamle yapalım” dedi.

“Çin’in geçen yılki turist sayısı 750 milyon”

Konuşmasında daha sonra Çin’den, Türkiye‘nin beklediği turist sayısına değinen Bakan Eroğlu, “2018 yılı Çin’de, Türkiye yılı olarak ilan ediliyor. Bu yıl hem Türkiye‘yi tanıtalım hem de özellikle turizm açısından bir hamle yapalım. Biliyorum Büyükelçilerin bu konuda büyük hayretleri var. Çin’in geçen yılki turist sayısı 750 milyon bildiğim kadarıyla, gelen turistlerin yüzde biri Çin’den geldiğine göre 7.5 milyon yapar. İnşallah 2018 yılında da 7.5 milyon turisti bekliyoruz” dedi.

Şimdi ben özellikle Sayın Büyükelçiye şunu söylemek istiyorum: Tabiat ve kültür turizminde bir hamle yapıyoruz ve bu sene bir hedef koyduk. Burada Frig Vadisi Dünya’nın en meşhur turizm merkezlerinden birisidir fakat yeteri kadar tanıtamadık. İnşallah Sayın Valimizin gayretleriyle biz orayı korumak için Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak Tabiat Parkı ilan ettik. Oranın etrafını şuanda bizim muhafaza memurları koruyor, ayrıca orayı güzelleştireceğiz. İnşallah ilkbaharla birlikte Sayın Büyükelçiyi de davet ediyoruz, orada akülü araçlarla ve atlarla birlikte Frig Vadisini gezeceğiz. Sandıklı’da Akdağ’da muhteşem bir vadi var. Dünya’nın en muhteşem, oksijeni bol ve şifa kaynağı turizm merkezi. Orada orman köşklerimiz var. İnşallah Çinli turistler için orayı da gösterebiliriz. Afyonkarahisar’ın içi de muazzam. Tarihi mekânlar var, kalesi var, Akarçayı var, Zafer ormanı var. Yani burada muhteşem güzellikler var. Netice itibariyle turizmi geliştirmek için 2018 yılında büyük bir hedef koyduk. Akdağ’da muhteşem bir gölet inşa ediyoruz. Etrafında mesirelik alanlar, orman köşkler, yürüyüş yolları yani muhteşem şeyler var. Sizlerin de görmesini tavsiye ederim. Bu sektörde faaliyet göstereceklerin de biraz hareket etmesi gerekir diye düşünüyorum. Bir de şunu ifade edeyim, tamamlayıcı tıp dediğimiz Tıbbi Aromatik Bitkiler ve bunların ihracatında, önemli bir ihracat kaleminiz var. Ancak şunu da belirtmeliyim, şifalı bitki dediğimiz Tıbbi Aromatik bitkiler Türkiye’de Kıta Avrupa’sından daha fazla. Afyonkarahisar nasıl yolların kesişme noktası ise aynı zamanda iklimlerin de kesişme noktası olduğu için ilimizde çok fazla şifahi bitkiler var. Bu yüzden biz Afyon’da Tıbbi Aromatik Bitkiler Merkezi kurduk. Bu merkezi de ziyaret edebilirsiniz. Çin bu konuda çok mesafe kat etti. Sürekli ilaç satıyor. Gidenler bavullarına ilaç dolduruyor. Buradan da Çinli yatırıcımlar gelip, paketleyip, Dünya’ya pazarlayabilir. Tıbbi Aromatik Bitkiler açısından bir pazar imkânı var. Yatırımlar açısından Türkiye’de en çok teşvik alan il Afyonkarahisar. Hükümetimiz Afyonkarahisar’a çok önem veriyor. ” dedi.

 
“Her Çinlinin birer kiraz yemesini istiyoruz”

Son olarak Çin Büyükelçisi’ne, ülkelerinde Afyonkarahisar‘ın ürünlerini tüketmelerini beklediklerini ifade eden Bakan Eroğlu, şunları söyledi: 
“Afyonkarahisar’ımızın ihracatı düşük, bunun yanında bizim ilimizin ihracatı başka illerden görünüyor, onu da biliyorum. Ama biz bu ihracatımızı 2023’e kadar 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Çin ile Kiraz ihracatımızın önü açıldı. Her Çinlinin birer kiraz yemesini istiyoruz. Bunun yanında birer de lokum yerse Afyonkarahisar‘ın ihracatı artar diye düşünüyorum.” belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından “KOBİ ve Girişimcilere Destek Sağlayan Kuruluşlar” başlığında Zirvenin I. Oturumunda Oturum Başkanlığını  Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mustafa Solak’ın yaptığı oturumda KOSGEB Müdürlükleri Koordinasyon Daire Başkanı Erdal Çınar, LOGO Yazılım İcra Kurulu Üyesi Akın Sertcan, KGF A.Ş. Şube Müdürü Veli Doğan, TÜBİTAK TEYDEB Başuzmanı Taylan Mete Aksoy ve Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Uzmanı İsmail Bozdemir KOBİ ve Girişimcilere Destek Sağlayan Kuruluşların destekleri katılımcılarla paylaşılmıştır. 

“Turizm, Doğa, Kültür, Spor ve Sağlık” başlığında  Zirvenin II. Oturumunda; Oturum Başkanlığını 20. Dönem Denizli Milletvekili ve Dünya Gazetesi Yazarı Sayın Hilmi Develi’nin yaptığı oturumda TÜÇİAD Şhangay Temsilcisi Zafer Karadağ, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Yunus Tortop, Afyonkarahisar Tıbbı ve Itri Bitkiler Merkezi Müdürü Emel Yıldız ve TÜÇİAD Genel Başkanı Kemal Koçak konuşmacı olarak yer aldılar.

Previous “Dönüşüme Liderlik” ana teması ile 21-22 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi.
Sonraki XIV. KOBİ Zirvesi 25 Nisan 2018 tarihinde İstanbul CVK Park Bosphorus Hotel’de…