30 yıldır KOBİlere, Girişimcilere hizmet veren kuruluş : TOSYÖV..

30 yıldır KOBİlere, Girişimcilere hizmet veren kuruluş : TOSYÖV..

Değerli Okurlarımız ülkemizin istihdamında, ekonomisinde kalkınmasında uluslararası rekabette daha güçlü olması için yapılan çalışmaları sizlere yansıtmak , anımsatmak bu amaçla özveriyle çalışan tüm sivil toplum kuruluşların çabalarına kamuoyuna duyurarak katkıda bulunmak amacıyla bu köşede bir çok kuruluşu sizlere tanıtmaya çalışıyorum.
Bu günde bir vakfı sizlere tanıtıp vakfın yaptığı çalışmalardan özet bilgileri sunacağım.
Geçen hafta Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı
(TOSYÖV) nın 30.kuruluş yıldönümü nedeniyle önce Anıtkabir ziyaretine ardından Ankara Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen seçimli olağan genel kuruluna katıldım.
KOSGEB başkan yardımcılığı, KOSGEB başkanlığı ve Denizli milletvekilliği sonrası
TOSYÖV ‘de 4 yıl başkan yardımcılığı, 8 yıl başkanlık ve denetim kurulu görevlerinde bulanan bir kişi olarak bugünkü yazımda Vakfın gönüllülük esaslarına dayalı özveriyle gerçekleştirdiği çok değerli ve başarılı hizmetlerinden bir bölümünü ve yarınlara yönelik hedeflerinden bahsedeceğim.
KOBİ’lerin problemlerini ortaya koyarak bu problemlere çözüm yolları bulmak , işletmelerin, kadın ve genç girişimcilerin yolunu açmak, üretim ve rekabet gücünü artırmak, sağlıklı bir kalkınma için KOBİ’lerin büyümesini sağlamak TOSYÖV’ün amaçlarını oluşturmaktadır.
Vakıf bir başka ifade ile rahmetli Turgut Özal ekonomide toplumsal ve sosyal yaşamda yeni bir tanım olarak gündeme getirdiği “ Orta Direk”in temel unsurlarını TOSYÖV’ün hedef kitlesi olarak görebileceğimiz ülkemizin ekonomik politikası ile ilgilenen kişilere ve özel girişimcilere, serbest meslek mensuplarına, özel ve kamu kesiminde çalışan yöneticilere hitap etmektedir.
Bu anlayışa inan aralarında Bakanların, milletvekilleri , öğretim üyelerinin , iş insanlarının ve serbest meslek mensuplarının yer aldığı kurucu mütevelli üyesi olan 22 kişi 1989 yılında Ankara merkezli vakfı kurarlar.
Ülkemiz de hizmetleri aralarında Bilim Teknoloji ve sanayi Bakanlığı , Ekonomi Bakanlığı ,KOSGEB ,TÜBİTAK,İTÜ, ODTÜ, Yıldız TÜ, Marmara , Afyon Kocatepe ,Uludağ gibi üniversitelerin , TOBB, TİM , TESK ,TÜRMOB, KAGİDER, KALDER, TÜGİAD ,TTGV gibi sivil toplum kuruluşların ve kişilerin oluşturduğu 229 Mütevelli üyesiyle vakıf merkez ve illerde oluşturulan bugün sayıları 26 yı bulan TOSYÖV Destekleme Dernekleriyle (yaklaşık 4 bin üye portföyleriyle ) faaliyetlerini sürdürmektedir.
Neler mi yapar denilirse; Amacı doğrultusundaki konularla ilgili yayın, seminer, konferans gibi yollarla parlamentoya, parlamentodaki siyasi parti gruplarına, meslek kuruluşlarına ve resmi kuruluşlara bilgi sunar.
Ayrıca, ekonomik ve sosyal konularda ve bu konulara yönelik sorunların çözümünde gerekli araştırmaları yapar, yaptırır, danışmanlık hizmetleri verir..
KOBİ’leri, girişimcileri ilgili her türlü konuda bilgili, bilinçli ve donanımlı hale getirmeyi amaçlayan Vakıf ,KOBİ’lerin gelişimlerini temel alarak, Avrupa Birliği hibe programları başta olmak üzere uluslararası programlara yönelik olarak projeler hazırlamayı ve yürütmeyi amaçlar.
Vakfın , 30 yıldır kesintisiz gönüllülük esaslarına dayalı özveriyle gerçekleştirdiği çok değerli ve başarılı hizmetlerinden bir bölümünü ve yarınlara yönelik hedeflerinden bahsedeceğim.
TOSYÖV olarak, KOBİ ve paydaşları arasındaki etkileşim alanı oluşmasını sağlayarak onlara çözüm ve ortağı olarak dünya ile uyumu ve girişim özgürlüğü ilkesini gözeterek; KOBİ’lerin rekabet güçlerini, KOBİ ve Paydaşlarının potansiyellerini harekete geçirerek artırmak için varız anlayışıyla
Ülkemizin yaklaşık 60 şehrinde bir o kadar ilçelerinde yaklaşık 12 bin kadın ve erkek girişimcilerimize, girişimcilik eğitimleri, işletmelerimize ,üretim ,pazarlama ,marka, Ar-Ge ve inovasyon alanlarında uzmanların katıldığı toplantılarda, panellerde teşvik ve destekler anlatıldı.
İlki 2001 yılında, bu yıl ise 15.cisi düzenlenen hedef kitlesini bilgilendiren , hükümetlere yol haritası sunan gelenekselleşen KOBİ Zirveleriyle yararlı bir platformlar oluşturdu.
Bugüne değin yapılanları özetle anlatmaya çalıştım.
Seçimli genel kurulda KOSGEB ,TOBB,TİM Ve TÜRMOB temsilcilerinin yer aldığı yönetim ve benim de üyesi olarak yer aldığım denetim kurullarına seçilen arkadaşlarımızla TOSYÖV hedef kitlesine başarıyla hizmet vermeye devam edecek.
Başkanlığa tekrar seçilen Şerafettin Nezih Kuleyin 2019-2022 yılları arasında gerçekleştirecekleri faaliyetleri şu başlıklarla sıralamakta;
Vizyonumuz KOBİ’lerin küreselleşmesi, misyonumuz KOBİ’ler
-Web sayfası İngilizce ve yeni bir biçimle yayına başlaması
-Basın halkla ilişkiler bülten çıkarılması mümkünse bunun her hafta yapılması
-KOBİ EFOR Dergisinin daha güçlü olması için yazı ve haberle desteklenmesi
-Dönemsel çalışma programının kamu oyu ile paylaşılması;
Uluslararası İlişkiler
-İhracat fuar ve hedef ülkelerle resmi ve ikili ülke ilişkilerin geliştirilmesi devlet yardımlarından yararlanmak için organizasyonlar düzenlemesi
-Uluslararası KOBİ kuruluşlarıyla işbirlikleri
-AB Projelerinin takibi ve hayata geçirilmesi
-UNDP Projeleri’nin takibi ve hayata geçirilmesi
Rekabetçi KOBİ’leri Geliştirme Programı
-Üniversitelerle işbirlikleri
-Ticaret Bakanlığı ile Ahilik= Mesleki etik konusuna ağırlık verip ilgili tüm kuruluşlarla birlikte çalışılması
-KOBİ Zirvelerinin Sonuçları da göz önüne alınarak takip edilmesi
-Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ile ilişkilerin geliştirilmesi
-Markalaşma tasarım ve Turquality den yararlanmalarının sağlanması
-TİM ve İhracatçı Birlikler ile işbirliğinin geliştirilmesi
-Kümelenmelerle ilişkilerin geliştirilmesi gerekirse yeni Kümelerin kurulmasına öncülük edilmesi
-Pazar araştırma gezileri düzenlenmesi ve UR-GE ler ile işbirliği yapılması
-Üniversitelerle, STK ile işbirlikleri yapılması
-Arama konferansları düzenlenerek raporlanması
TOSYÖV Akademisinin(KOBİ Egitiminin) Hayata Geçirilmesi
-KOBİ Girişimcilik ekseninde eğitimler düzenlenmesi
-KOBİ’lere koçluk eğitimlerinin verilmesi
-Dış Ticaret Eğitimleri verilerek KOBİ’lerin ihracat kapasitelerinin arttırılması
-Mesleki eğitime önem verilmesi
-Ar-Ge Tasarım eğitimleri verilmesi
-Üyelerden akademisyenlerle KOBİ’lere yönelik seminerler oluşturulması
-KOBİ’ler konusunda yapılacak olan doktora tezlerine destek verilmesi
Kurumlarla ilişkiler
-TBMM, TOBB, TESK ve diğer kurumlarla ilişkilerin geliştirilmesi
-Bakanlık Ziyaretlerinin daha sık bir biçimde yapılması” olarak sıralıyor başkan Kuleyin..
Ülkemiz ekonomisinin omurgasını oluşturan KOBİlere, kendi işlerini kurmak isteyen Girişimcilerimize 30 yıldır gönüllülük esasına göre hizmet veren TOSYÖV’ün kuruluşundan bugüne kadar her kademede görev alan katkı sunan mütevelli heyet üyelerine ve Destekleme Dernekleri yöneticilerine ve Vakıf çalışanlarına uzun yıllar vakıfta hizmet veren birisi olarak teşekkürlerimle yeni seçilen Başkan Nezih Kuleyin ve yönetim ve denetim kurulu üyelerine başarılar dilerim.,

 

Ekonomide Satır Arası
Hilmi DEVELİ
hilmideveli@gmail.com

Previous TOSYÖV Bursa Mart-Nisan Ayı Bülteni...
Sonraki Osman SAMSUNLU - Yönetim Kurulu Üyesi