“Yeni normalde dijitalleşme süreci”

“Yeni normalde dijitalleşme süreci”

“Yeni normalde dijitalleşme süreci”

Üyesi olmaktan onur duyduğum Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından İnomist İletişim Danışmanlığı iş birliğinde ve CLPA (CC-Link Partner Association) sponsorluğunda 14 Temmuz’da sanal ortam üzerinden gerçekleştirilen “Koronavirüs Sonrası Yeni Dünya Düzeni: Dijital Dönüşüm Ekosistem Buluşmaları” webinar serisinin birincisi “ Yeni Normalde Dijitalleşme Süreci” webinarının izleyicilerindendim.

Programa göre webinarın moderatörlüğünü TBD 2. Başkanı Ali Yazıcı, panelistler ise; Tolga Bizel CLPA Türkiye Müdürü, A. Şamil Demircan MEB Yeğtek Sistem Yönetimi Daire Başkanı Dr. Hüseyin Halıcı Halıcı Group CEO, ENOSAD Başkan Yardımcısı Murat Hekim IQVizyon CEO’su olarak yer almaktaydı…

Açılış konuşmasında Ali Yazıcı;

1. COVID 19 ve benzeri küresel sorun ve krizler karşısında en büyük dayanağımız dijital teknoloji ile sağlam bir dönüşüm ekosisteminin oluşturulmasına bağlıdır.

2. COVID 19’la mücadele sürecinin görünmez kahramanları olarak geri planda ve altyapıda önemli katkılar sağlayan, aynı zamanda ülkemizin dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesine ve diğer tüm sektörlerde dijital dönüşümün gerçekleştirilmesine olanak sağlayan bilişim sektörünün girişimcilik, yenilikçilik ve rekabet endekslerinin yükseltilmesine yönelik dijital dönüşüm ekosisteminin yeni baştan kurgulanması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması “Dijital Türkiye yolculuğunda bizlere büyük yararlar sağlayacaktır.

3. Dijital beceri eksikliği nedeniyle hem kurumlar hem de bireyler tarafından kaygıyla yaklaşılan dijital platformların kullanımı bu süreçte hızlı bir artış göstermiştir.
Diğer bir deyişle dijital dönüşüm ivme kazanmıştır.
Bu durumu avantaja dönüştürmek gerekir.

4. Pandemi sürecinde dijital teknoloji ve uygulamaların kullanımı ile krizlerin nasıl fırsatlara dönüştürülebileceği açıkça görülmüştür.

5. Yeni normalde geleceği şekillendirmek istiyorsak dijital dönüşüm teknolojilerini kullanmaktan daha çok dijital dönüşüm teknolojilerini geliştirmeye, üretmeye ve ihraç etmeye yönelik politika ve stratejileri hayata geçirmeliyiz.” Sözleriyle dijitalleşmenin önemini vurguladı.

Webinarda konuşmacılar tarafından aşağıdaki konular gündeme getirildi:

– Bundan sonraki hayatta, bundan sonraki süreçte hiçbir şey bundan önceki süreçte olduğu gibi olmayacak.
– 2011 yılından beri dijital dönüşümü, dijital bir hayatımız var, dijital bir pazar var ve fabrikalarımız bu dijital pazara senkron olarak çalışacak diye anlatıyorduk.
Tam da bu söylemlerin zirve noktasına geldiği bir dönemde pandemi sürecini yaşadık.
– İnsan hayatının riske girdiği bir süreçten geçtik. İnsanları üretim süreçlerinden geri çekmek zorunda kaldık.
– Fabrikalar insansız kaldı ama üretimler devam etti. Fabrikaların dönüşüm sürecinin ne kadar yerinde ve zamanında hayatımıza girdiğini gösteriyor. Dijital dönüşümün faydalarını bu süreçte hepimiz gördük.
– Ülkemizin gelişmişlik düzeyinin artmasına katkı sağlayacak olan nitelikli bir eğitim için teknoloji eğitimin vazgeçilmez bir parçası ve aracı haline gelmiştir.
– Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğrenme süreçlerinde dijital içerikler ve beceri destekli dönüşümler ile dijital teknolojilerin bütün avantajlarını kullanarak tüm süreçleri, dijitalleştiriyoruz, dönüştürüyoruz. Bu olağanüstü dönem ülkemizin dijitalleşmesi noktasında aslında çok büyük bir fırsat oldu.
Normalde bu süreçleri daha uzun yıllarda daha uzun sürelerde dönüştürmemiz gerekirsen
COVID-19 bize bunları daha hızlı sürede yapma imkanı sağladı.
– Pandemi sürecinde 23 Mart ve 19 Haziran arasında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 milyon 900 bin yani yaklaşık 6 milyon canlı ders gerçekleştirildi.
Yaklaşık 8.5 milyon üzerinde kullanıcı öğretmen ve öğrenci EBA’yı 3.5 milyar kez tıklayarak EBA’yı
Türkiye’deki en çok izlenen site, dünyada ise üçüncü site konumuna taşıdı.
– Ülke olarak değişime ayak uydurmalıyız. Değiştirenler, dünyayı değiştirenler, teknoloji değiştirenler safhasında olmalıyız.
Bunun içinde dijital becerilere sahip nitelikli insan kaynağı çok önemlidir.
Milli Eğitim Bakanlığına nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için büyük görevler düşmektedir.
– Bilişim sektörünün koordinasyonu ve büyümesi için bilişim sektöründen yetkili bir makamın olması çok önemlidir.
– Başta Türkiye Bilişim Derneği (TBD) olmak üzere Bilişim Sektörü STK’larının, kamu ve özel sektör temsilcilerinin yer aldığı “Bilişim Yüksek Konseyi” yaşama geçirilmelidir.
– Veriden değer yaratabilmek için veriyi işlemek ve paylaşmak çok önemlidir.
– Dijital dönüşüm teknolojilerinde uyumluluk, güvenlik ve çalışabilirlilik açısından standartlara uyum çok önemlidir.”

Konu ve konukların anlatımı ilgi çekiciydi..

İzleyicilerce yoğun ilgi gösterildiğini öğrendiğim, keyifle izlerken de bilgilendiğim, “Yeni Normalde Dijitalleşme Süreci” başlıklı webinardan aktaracaklarım bunlar..
TBD 2. Başkanı Ali Yazıcı’ya panelistlere ve emeği geçenlere teşekkürler.

Previous Mülkiyelilerden COVID-19 sürecinde bilgilendirmeye devam.
Sonraki Üniversite öğrencilerine girişimcilik yetkinliği kazandıracak programlar…