Türkiye’nin 2014 Küresel Girişimcilik Endeksi sonuçları açıklandı.

Türkiye’nin 2014 Küresel Girişimcilik Endeksi sonuçları açıklandı.

Genç girişimcilerin oranı yüzde 50 arttı

Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) desteğiyle KOSGEB’in öncülüğünde dünyanın en kapsamlı Girişimcilik Endeksi açıklandı. Ülke genelinde 31 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Küresel Girişimcilik Monitörü 2014 Türkiye sonuçlarına göre; Türkiye’de her 100 kişiden 35’inin önümüzdeki 3 yıl içinde girişimcilik faaliyetinde bulunma hedefi var.

Dünyanın en kapsamlı girişimcilik projesi olan ve girişimciliğin ekonomik büyüme sürecindeki önemini ortaya koyan Küresel Girişimcilik Monitörü’nün (Global Entrepreneurship Monitor-GEM) 2014 Türkiye sonuçları açıklandı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) öncülüğünde, Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) desteği ve Yeditepe Üniversitesi’nin akademik katkılarıyla gerçekleştirilen Küresel Girişimcilik Monitörü 2014 yılında Türkiye’de girişimcilik KOSGEB6potansiyelinin arttığını gözler önüne seriyor. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de her 100 kişiden 35’i 3 yıl içinde girişimcilik faaliyetinde bulunmayı hedefliyor. Bu oran geçen yıla kıyasla 3 puan artmış. 18-64 yaş arasındaki yetişkin nüfusun yüzde 39.8’i yeni bir işe başlamak için fırsat oluşacağına inanıyor; toplam yetişkin nüfusun yüzde 53’ü potansiyel girişimci özelliklerine sahip. Bu da ülke nüfusunun yarısından fazlasının potansiyel girişimci olduğuna işaret ediyor.

2014 yılında Türkiye’de ilk defa bölgesel bazda ele alınan araştırma, GEM projesine dahil olan ülkeler arasında 31 binden fazla katılımla en fazla anket yapan ve 26 bölge düzeyinde gerçekleştirilen tek proje. Küresel Girişimcilik Monitörü 2014 yılı global araştırmasına ise dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 73’ü, GSYH’nin ise yüzde 90’ını temsil eden 73 ülke katıldı.

Araştırma sonuçları, KOSGEB Başkan Yardımcısı Yusuf Keskin, TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz ile Yeditepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Esra Karadeniz’in katılımıyla düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Toplantıya Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez ve TOSYÖV Denetim Kurulu Üyesi Hilmi Develi de katıldı.

KOSGEB, destek veriyor

KOSGEB Başkan Yardımcısı Yusuf Keskin, “Girişimciliğin desteklenmesi, hızla değişen dünya ekonomisinde söz sahibi olmayı amaçlayan ülkemizin gelişmesi için büyük önem arz ediyor. Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlayabilmek için girişimcilik konusundaki faaliyetlerin uluslararası düzeyde kabul gören araştırma sonuçlarıyla desteklenmesi gerekiyor” diye konuştu.

Girişimciliğin geliştirilmesi konusunda KOSGEB olarak, 1990 yılından bu yana etkin çalışmalar yaptıklarından sözeden Keskin, şunları dile getirdi: “Türkiye, GEM çalışmalarına 2006 yılından bu yana katılıyor, bu çerçevede KOSGEB, ülkemizdeki girişimciliği geliştirme faaliyetlerinin öncüsü olarak GEM çalışmalarında da etkin rol almaktadır. 2011-2014 yılları GEM çalışmaları Başkanlığımız öncülüğünde yürütülmüştür. 2011-2012 yılları araştırması sadece Türkiye geneli girişimcilik endeksinin oluşturulmasına yönelik gerçekleştirildi, 2013 yılı araştırmasıyla il ve bölge bazlı endeks çalışmaları yapılmıştır. Bu çerçevede yapılan anket sayısı 2.500’den 33.000’e yükseltilerek 2013 Türkiye araştırması yapılarak ilk defa bölgesel bazda girişimcilik endeksi çıkarılmıştır. Karşılaştırmalı analiz yapılmasına imkan vermek amacıyla 2014 yılı içinde aynı metot kullanılarak 31.000’den fazla anket yapılmıştır. GEM projesine katılan ülkeler arasında en fazla anket yapan ve 26 bölge düzeyinde araştırma yapan tek ülke Türkiye olmuştur.”

KOSGEB.TEB.TEM.GEM

Boz: “TEB olarak girişimciliğe çok yönlü destek veriyoruz”

Ülkelerin gelişiminin sahip oldukları girişimcilik ekosisteminin gücüne bağlı olduğunu ve girişimcilerin inovatif fikirleriyle geleceğin ekonomisini inşa edeceğine inandıklarını söyleyen TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz, Türkiye’nin sahip olduğu genç, eğitimli, teknolojiye ve yeniliğe açık işgücüyle girişimcilik konusunda bölgesel bir çekim merkezi olması için büyük bir potansiyeli bulunduğunu söyledi. İnovasyon ve girişimciliğin birlikte konuşulması gerekliliğine değinen Boz, Türkiye’nin etkin güdümlü ekonomiden yenilik güdümlü ekonomiye geçmesi gerektiğini vurguladı.

Girişimcilik rakamlarının düzenli olarak artış gösterdiği Türkiye’de her geçen yıl girişimcilik bilinç düzeyi ve eğiliminin yükseldiğini aktaran Boz, “Biz de TEB olarak, 2013 yılında başlattığımız Türkiye’nin en kapsamlı Girişim Bankacılığı ile girişimcilik ekosistemine çok yönlü destek veriyor; girişimciliği teşvik etmeye, yenilikçi fikirlerin önünü açmaya ve katmadeğerli iş fikirlerini ekonomiye kazandırmaya odaklanıyoruz. Girişimcilerimize finansmana ulaşmalarında kolaylıklar sağlarken finansmanın ötesinde ihtiyaç duydukları konularda da bilgi ve danışmanlık desteği veriyoruz. Girişimcilik ekosisteminin merkezinde konumlanan bir banka olarak, TEB Girişim Bankacılığı kapsamında yaptığımız çalışmalarda bu araştırmanın ortaya koyduğu sonuçların yol gösterici olacağına inanıyorum” diye konuştu.

“Araştırma sonuçları çalışmalarımıza ışık tutacak”: Türkiye’de girişimciliğin artık bir kariyer seçeneği olduğunun altını çizen Turgut Boz, şu bilgileri paylaştı: “Araştırmaya göre genç girişimcilerin sayısının yüzde 50 arttığını ve girişimcilik bilincinin gençler arasında daha da yaygınlaştığını görüyoruz. Bunun yanısıra kadınlar arasında girişimcilik potansiyelinin yüksek olması, girişimciliğin bir kariyer fırsatı olarak görülmesi girişimcilik ekosisteminin geleceği hakkında bizlere umut veriyor. Bu kapsamlı araştırmanın sonuçları ‘Girişim Bankacılığı’ ile atacağımız adımlara da ışık tutacaktır. Girişimcilere eğitim, mentorluk ve danışmanlık desteğinin yanısıra iş yönetim danışmanlığından yatırımcı buluşmalarına, networking olanaklarından müşteri edinme imkanlarına kadar birçok konuda ücretsiz destek sunduğumuz TEB Girişim Evi konseptini geçtiğimiz yıl itibariyle Anadolu’ya yaymaya başladık. Bu merkezlerin farklı illerde özellikle de girişimciliğin gelişimine açık, potansiyel barındıran bölgelerde açılmasına ağırlık vereceğiz. Sivil toplum kuruluşlarıyla üniversitelerle ve ilgili kurumlarla hayata geçirdiğimiz eğitim çalışmalarını bu bölgelerde yoğunlaştıracağız. Bu yıl başlattığımız ‘Kadın Bankacılığı’ ile kadınların iş hayatında daha fazla ve daha güçlü yeralması yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Özellikle genç ve kadın girişimcilerimize sunduğumuz destekleri kurgularken araştırma sonuçlarını baz alacağız” dedi.

Girişimciler için ‘Tek Durak, Tek Ofis’ olmalı

KOSGEB122TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, yapılan araştırmanın önemine değinerek, çalışmaya katkısı olanları kutladı. Sönmez, girişimcilerin niteliğinin belirlenerek, hizmet ve imalat girişimcileri oranının, fırsat girişimciliğinde inovatif ve yenilikçi girişimciliğin oranının ve bireysel girişimcilik ile işbirliği girişimciliğinin de oranının belirlenmesini önerdi.

Türkiye’de KOSGEB, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurum tarafından girişimcilere destek ve teşvik verildiğini belirten Yalçın Sönmez, “Bu uygulamanın ‘Tek Durak, Tek Ofis’ haline getirilmesi, teşvik ve desteklerin daha etkin ve verimli olmasını sağlayacaktır” dedi.

Türkiye’de en önemli girişimlerin işletmeler tarafından da yapıldığına dikkat çeken Sönmez, “Yapılan araştırmalar ile  verilen destek ve teşviklerde işletme girişimciliğine de önem verilmelidir” diye konuştu.

KOSGEB3

Türkiye nüfusunun yüzde 35’i girişimci olmaya niyetli Endeks sonuçlarına göre Türkiye’de girişimcilik özelliklerine sahip potansiyel girişimci oranında son yıllarda önemli bir artış yaşanıyor. 2013’te Türkiye’de 18-64 yaş arasındaki yetişkin nüfusun yüzde 38.63’ü gelecek 6 ay içinde yeni bir işe başlamak için fırsat oluşacağına inanırken 2014’te yetişkin nüfusun girişimciliğe olan inancı yüzde 39.8’e çıkmış. Türkiye’nin potansiyel girişimcilik oranı yüzde 35. Etkinlik güdümlü ekonomilerde bu rakam yüzde 25 iken Türkiye ortalamanın üzerinde yeralarak 30 ülke arasında 6. sırada. Yetişkin nüfusun yüzde 64’ü kendi işini kurma konusunda cesaret sahibi. Nüfusun yüzde 56’sı bilgi ve beceri açısından kendisine yeteri kadar güveniyor ve yüzde 39’u yakın gelecekte çevresinde iyi fırsatlar görüyor. Sonuç olarak yetişkin nüfusun yüzde 53’ü potansiyel olarak girişimci olma özelliklerine sahip.

KOSGEB2

Genç girişimcilerin oranıyüzde 50 arttı Türkiye’de 18-24 yaş aralığındaki genç girişimcilerin seviyesi 2013’te yüzde 15.52, 2014’te yüzde 22.62’ye yükseldi. Lisans ve lisans üstü eğitime sahip olan girişimcilerin oranı yüzde 52’den yüzde 34’e düşerken; girişimcilerin yüzde 48’inin lise ve lise öncesi eğitim düzeyinde olduğu görülüyor.

İhtiyaçlar, girişimciliği tetikliyor. Türkiye’de fırsatları değerlendirmek için girişimcilik faaliyetinde bulunan kişilerin yüzdesi 2013’te yüzde 60.8 iken 2014’te yüzde 34.7’ye düştü, işsizlik veya ihtiyaçtan dolayı fırsatları değerlendirmek isteyen girişimcilerin oranı bir önceki yıla göre yüzde 8.1’den 2014’te yüzde 42.5’e çıkarak yaklaşık beş kat artış gösterdi. Bununla birlikte çalışmayan kişilerin mecburiyetten dolayı iş olanaklarını değerlendirip girişimcilik faaliyetine katılım oranı yüzde 6’dan yüzde 31.6’ya yükseliş gösterdi.

Erkek girişimciler, Türkiye potansiyelini yükseltiyor

2014’te erken dönem girişimcilikte erkek nüfusun oranı genel olarak ülke potansiyelini yükseltiyor. 2013 yılında erkek/kadın oranı 2.17 iken bu oran, 2014’te 3.49 olarak gerçekleşiyor. ‘Erken Dönem Girişimciler’in 2013’te yüzde 31.51’i kadın iken 2014’te bu oran yüzde 22.24.

Gelecekte girişimci olmak isteyen kişilerin de çoğunluğunu erkek nüfus oluşturuyor. Gelecekte girişimci olmak isteyen kişiler içinde kadınların oranı 2013’te yüzde 31.51 iken 2014’te 22.44.

 

Previous Türkiye İnovasyon Haftası’ 3 günde 50 bin kişiyi buluşturdu.
Sonraki KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Ankara’da Gerçekleştirildi.