TOSYÖV’ün 30.yılı…

TOSYÖV’ün 30.yılı…

Ekonomide Satır Arası
Hilmi DEVELİ
hilmideveli@gmail.com
TOSYÖV’ün 30.yılı
Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı
(TOSYÖV) nın 30.kuruluş yıldönümü Ankara Sanayi Odası salonunda düzenlenen etkinlikte kutlandı.
KOSGEB başkan yardımcılığı, başkanlığı ve milletvekilliği sonrası TOSYÖV ‘de 4 yıl başkan yardımcılığı, 8 yıl başkanlık ve 2 dönemde denetim kurulu görevlerinde bulanan bir kişi olarak siz değerli okurlarımıza gönüllülük esaslarına dayalı özveriyle yürütülen Vakfın kuruluş öyküsünden ve etkinliğe çağrılı konuşmacı olarak katılanların anlatımlarından kısaca söz edeceğim.
“1989 yılında eski bakanlarımızdan Işın Çelebi , Ahmet Kurtcebe Alptemuçin , öğretim üyelerinin ve iş insanlarının katılımı ile Kızılcahamam’da gerçekleştirilen bir toplantıda ; ülkemizde girişimciliği geliştirmek , KOBİleri devlet destekleri ve teşvikleri ile rekabet konularında eğitim verilerek bilinçlendirmek, finansman ve üretim alanlarında karşılaştıkları sorunları çözme bağlamında yol gösterme amacıyla Almanya’daki orta sınıf oluşumlarından da esinlenerek 24 kişinin kurucu olarak yer aldığı bir vakfın kurulmasına karar verilir.” Anlatımıyla başlar kuruluş öyküsü..
TOSYÖV bugün , Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı , Ekonomi Bakanlığı ,KOSGEB ,TÜBİTAK, İTÜ, ODTÜ, YTÜ, Marmara , Afyon Kocatepe ,Uludağ gibi üniversitelerin , TOBB, TİM , TESK ,TÜRMOB, KAGİDER, KALDER, TÜGİAD ,TTGV gibi sivil toplum kuruluşların ve kişilerin oluşturduğu 229 Mütevelli üyesiyle ve sayıları 24’ ü bulan TOSYÖV Destekleme Dernekleriyle faaliyetlerini sürdürmekte..
Program da başkan Nezih Kuleyin’in açılış konuşmasının ardından etkinliğin çağrılı konuşmacıları , Sanayi Ve Ticaret eski bakanımız Ali Coşkun , Dünya Gazetemizin yönetim kurulu başkanı Hakan Güldağ olarak belirlenmişlerdi.
Etkinliğe katılan eski başkanlardan Işın Çelebi ( Kurucu başkan) ,Prof.Dr. Tamer Müftüoğlu, Hilmi Develi ( bendeniz) , Yalçın Sönmez ve Rahmi Aktepe başkanlık dönemlerinde yapılan çalışmalardan kısa bilgilerle ve anektodlarla TOSYÖV’ü anlattılar.
Çağrılı konuşmacı Hakan Güldağ , Dünya Gazetesi’nin yeni döneme bakışıyla paralellik kurarak yaptığı konuşmasının “Rahmetli Süleyman Demirel’e gazeteci olarak katıldığım basın toplantısında dönemin başbakanı Tansu Çiller’in ekonomide göstermekte olduğu performansı soruldu.
Süleyman bey tek kelime ile söylersem “iyi” der , iki kelimeyle ekonomiyi anlatırımsınız sorusuna ise “iyi değil” cevabını verir.
Ben de bugünkü ekonomiyi “iyi ile değil “ arasında gelip gidiyor ama sonuçta iyi olacağını düşünüyorum diyerek konuşmama başlamak istiyorum.
Sanayi sektörüyle gelen yeni teknolojiler sektörlerimizi dönüştürme kabiliyetine sahip.
Nano teknoloji, blockchain-öbek zincir teknolojileri gibi kavramları kullanarak dönüşüm sağlanabilir.
Ortak bir hedefle, heyecanla çalışan KOBİlere ihtiyaç var.
KOBİ insan gücünü içselleştiriyorsa bu verimliliğini etkiler.
Savunma sanayinde canlılık ortaya çıktı.
Teknoloji de var ancak KOBİlere yeterince intibak etmemekte.
Sanayi devrimi – 4.0, Türk sanayisi ve KOBİsi için fırsattır.
Yeter ki doğru kurgulanabilsin.
Dünya üzerinde KOBİlere daha çok görev düşüyor.
Pasta büyümüyor, borçlar artıyor, pastadaki dilim azalıyor.
Dünyada 2010-2020 arasındaki büyüme hızının ancak yarısı 2020-2030 yılları arasında yaşanacak. Gelir dağılımındaki dengesizlikle ilgili bir öneri de yok.
Demografik faktör olarak nüfusa baktığımızda 7,8 milyar olan dünya nüfusu 11,2 olacak. 1,2 milyar olan Afrika nüfusu 4,2 milyara ulaşacak.
Bu durum Afrika pazarını öne çıkarır ve rekabetin burada olacağına işaret eder. Bu bir strateji olarak görülmelidir.
Çin’in Sanayi Devrimi – 4.0 a verdiği cevap ‘Tek Yol, Tek Kuşak’ projesidir.
Çin’in maliyet düşüklüğüne ulaşmak mümkün değil.
Olay ucuz emek de değil.
Teknolojik elemanlarda Çin’de her şeyin üreticisi var.
Dünya ekonomisinin büyüme hızında Çin’in büyüme hızının yavaşlaması var.
Bunun en net kısmını ticaret savaşları olarak yaşıyoruz.
Var olan sorunlar sonuna kadar irdelenmeli.
Ben geleceğe iyimser bakıyorum ” Sözlerinin yer aldığı bölümünü sizlere aktardım.
Diğer çağrılı konuşmacı Ali Coşkun; “Rahmetli Özal!ın başbakanlığı döneminde TOBB başkanlığı görevini üstlenmiştim.
TOBB yönetimini ve bazı iş insanlarını çağırarak Küçük Sanayi Geliştirme Teşkilatı (KÜSGET)nı ve Sanayi Geliştirme Merkezi (SEGEM ) i birleştirerek yeni bir oluşum gerektiğini söylemesi sonucu yapılan çalışmalar sonunda KOSGEB’in kurulmasına karar verildi..
Kanunun çıkarılması aşamasında Milletvekili Mustafa Şahin’in bir önergesi ile TOSYÖV’ün ,KOSGEB genel kurul üyesi olması kabul edildi..
Bakanlığım dönemine TOSYÖV’ün başarılı hizmetlerine şahit olmak beni mutlu etti.”
Sözleriyle o dönemlerde yaşanılan süreci anlattı.
Konuşmaların ardından başkan Nezih Kuleyin’in başkanlık yapmış kişilere günün anısı olarak sunduğu hediye sonrası etknilik sona erdi.
Kadın ve genç girişimcilerin yolunu açmak, Ülkemiz ekonomisinin omurgasını oluşturan KOBİ’lerin üretim ve rekabet gücünü artırmak, büyümesini sağlamak için faaliyetlerini başarıyla sürdüren TOSYÖV’ün kuruluşundan bugüne kadar her kademede görev alanlara, mütevelli heyet üyelerine Destekleme Dernekleri yöneticilerine ve Vakıf çalışanlarına uzun yıllar vakıfta hizmet veren birisi olarak teşekkür ediyor nice yıllar diliyorum..

Previous "TOSYÖV 30 Yaşında" Katkı ve Katılımlarınızdan Dolayı Teşekkür ederiz.
Sonraki Tekirdağ "KOBİ'lere, Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans olanakları" konulu toplantımızın haberi, KOBİEFOR dergisi, Ocak ayı sayısında yer almıştır.