Sekiz İŞGEM daha kurulacak

Sekiz İŞGEM daha kurulacak

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak finasmanıyla; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Rekabetçi Sektörler Programı” çerçevesinde, sekiz yeni İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) daha kurulacak.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak finasmanıyla; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Rekabetçi Sektörler Programı” çerçevesinde, KOSGEB tarafından yürütülmekte olan Seçili Yörelerde Üç Yeni İŞGEM (Kastamonu, Malatya ve Tokat) Kurulması ve Türkiye’deki İŞGEM’ler Arasında Bir Ağ Oluşturulması Projesi Teknik Yardım bileşini kapsamında “Uluslararası İnkübasyon Konferansı: İstanbul 2016” düzenlendi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Program Otoritesi Başkanı Murat Altun, proje kapsamında 55 milyon avro bütçe ile 8 İŞGEM daha kurulacağını belirtti. Altun, projelerin sürdürülebilirliğinin önemine değinerek Ar-Ge ve İnovasyona daha çok kaynak ayrılacağını söyledi.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer ise, geçtiğimiz 25 yıllık süreçte KOBİ’lerimizin küresel rekabet ortamında güçlü olmalarını sağlayan KOSGEB’in, yüksek nitelikli, öncü bir kurum olma vizyonuyla çok önemli görevler üstlendiğini belirtti.

KOSGEB Başkanı, Bir ülkenin inovasyon yeteneğinin, tek bir aktöre değil, birden çok aktöre ve bunların eş düzeydeki başarılarına bağlı olduğunu belirterek, bu aktörlerin sistemik bir bütünlük ve belli bir uyum içinde hareket etmeleri gerektiğini; bunun için de, orkestrasyonu sağlayabilecek bir başka aktöre ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Başkan Recep Biçer, Türkiye’de inovatif girişimciliğin geliştirilmesi, inovasyon projelerinin daha verimli bir biçimde yürütülerek, daha yüksek katma değer yaratacak projelerin oluşturulması adına, kamunun yanında özel iş birlikçilerinde işin içine girmesi gerektiğini belirterek, özel iş birlikçilerinin, inovasyon projelerine katkı sağlamaları ile Türkiye kendini, üstün nitelikli Ar-Ge çıktısı üreten, yenilikçi bir ekonomiye dönüştürecektir dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Müsteşarı, Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı François Begeot’de, şu ana kadar AB’den Türkiye’nin almış olduğu yabancı yatırımların en büyük kısmını bu proje ile aldığını söyledi. Begeot, KOBİ’lerin ekonomik kalkınmanın en önemli oyuncusu olduğunu belirterek, 2015 yılında 64 sözleşme imzalandığını söyledi.

Türkiye’nin üretmekte olduğu ürünleri dünya çapında ihraç eden bir ülke olduğunu söyleyen Begeot, proje kapsamında Türkiye’nin şimdiye kadar başarılı bir şekilde girişimcilik ruhunu geliştirdiğini belirterek, projeler sayesinde bu ruhu sürekli geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç.Dr.İlker Murat Ar ise, İnkübasyon ve Ar-Ge çalışmalarının önemine değinerek, bu yoldan hareketle çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Konferansta, başarılı inkübasyon için yasal çerçeve, ulusal/bölgesel iyi uygulama örnekleri, sosyal girişimcilik inkübasyonu ve Türkiye’de mevcut durum ve hedefler konu başlıkları yer aldı.

Avrupa Komisyonu Girişimler Genel Müdürlüğü, EBN Innovation Network temsilcileri ile dünyadaki inkübatörden İtalya, Afrika, Singapur ve Amerika örnekleri yer alırken, konferansta inkübasyon alanında birçok uzman tecrübelerini paylaştı.

Konferansa TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Akça ve Denetim Kurulu Üyemiz Hilmi Develi’de katıldı.

Previous 2023 Vizyonunda KOSGEB Destekleri Değerlendirildi.
Sonraki DOKAP bölgesi küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Ortak Akıl Platformu Çalıştayı gerçekleştirildi.