Mülkiyelilerden COVID-19 sürecinde bilgilendirmeye devam.

Mülkiyelilerden COVID-19 sürecinde bilgilendirmeye devam.

Kuruluşu 160 yıl öncesi, 1859 yılına dayanan ve Osmanlı Döneminde “Mektebi Mülkiye-i Şahane”, Cumhuriyet Dönemi’nde ise “Mülkiye” olarak tanımlanan; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin; iş dünyası, akademik hayat ve her kademede üst düzey yöneticilik alanlarından seçkin mezunları tarafından, Mülkiye İş İnsanları Derneği (MİD) Nisan 2018’de kuruldu…

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Gürcan Bulat’ın yapmakta olduğu derneğin kurucuları arasında, Türk İş Dünyası ile bilim insanları ve devlet/özel sektör üst düzey yöneticileri arasından; çok önemli izler bırakmış, çok önemli başarılara imza atmış seçkin isimler bulunuyor.

Bürokrasiden ve iş yaşamından tanıdığım çok sayıda arkadaşlarımın da üyesi olduğu derneğin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı değerli insan Ayfer Yılmaz’dan derneği ve bugüne değin yapılan çalışma ve etkinlikleri anlatmasını rica ettim.

Ayfer Yılmaz; “Yönetim Kurulu Başkanımız Gürcan Bulat’ın “Bizler, Mülkiye ruhunun ışığında bir araya gelmiş, ülkesini seven Mülkiyeli iş insanlarıyız.

Bilgi, deneyim, iş ilişkilerimiz ve birlikteliğimizden doğan güç birliğimiz sayesinde ülkemize ve topluma yararlı olmak için çalışırız.

Mülkiye ruhunun ışığında, Atatürk ilke ve devrimlerine, demokratik laik cumhuriyetin temel değerlerine daima bağlı olacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.

Mülkiye’li olmanın onurunu yaşadık, yaşatacağız…” sözleriyle anlatımıma başlamak istiyorum.

Amacımızı özetle, “Mülkiye Ruhu”nun ışığında, ülkemizi daha ileri ve daha uygar bir geleceğe, ortak akıl yoluyla taşımak üzere, toplumsal liderlik, aydın sorumluluğu ve Mülkiye dayanışması yoluyla Türkiye’nin toplumsal yapısının gelişmesine, sürekli yenilenmesine, çağdaşlaşmasına özenle ve özveriyle çaba göstermek.

Mülkiyeli iş insanları arasındaki ticari, sosyal, kültürel işbirliğini artırmak, yeni iş fırsat ve olanaklarını paylaşmak ve bu konularda sinerji yaratmak, üyelerin güncel işlerinde karşılaştıkları sorunların aşılmasında destek sağlamak üzere gerekli çabayı göstermek.

Türk ticaret hayatının, hukuksal ve kurumsal alt yapısının yerleşmesi ve iş dünyasının evrensel iş hayatı ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunması için çalışmak, bu kapsamda, ilgili mevzuata ilişkin görüşlerini raporlandırıp gerekli makamlara sunmak, bunun ötesinde tüm mezunların ve diğer kesimlerin Mülkiye’nin etik kurallarına saygı göstermesi ve bu kuralların içselleştirilmesi için gerekli adımları atmak” olarak tanımlamaktayız.

Derneğimiz, son aylarda gerçekleştirdiği ”Türkiye için Mülkiye Buluşmaları” adı altında konferanslarla, başta iş dünyasını ilgilendiren konular olmak üzere, Türkiye sorunlarını ve bunların temel çözüm önerilerini tüm boyutlarıyla, son derece yetkin ve seçkin konuşmacı ve katılımcılarla sürdürüyor.

İlk toplantı, Hikmet Çetin ile ”2020 ve Sonrasında Dünyada Beklenen Gelişmeler Işığında Türk Dış Politikası” konusunda gerçekleştirilmiş olup sonrasında COVID-19 salgını nedeniyle benim de izleme şansını bulduğum dijital toplantılarla devam edilmiştir.

İkinci toplantı “Murat Karayalçın, “19 Mayıs’ın anlamı ve 100. Yılında Parlamenter Sistem” başlığı altında, üçüncü toplantı Merkez Bankası Eski Başkan Yardımcısı Aydın Esen tarafından “Kriz Sürecinde Alınan Ekonomik Kararların Etkileri”, üçüncü sunuş, Prof. Dr. Aziz Konukman tarafından, “Ek Bütçe Ve Krizin Finansmanı” başlığı altında, dördüncü konferans; Hazine eski Müsteşarı ve Devlet eski Bakanı Ayfer Yılmaz (Bendeniz) tarafından, “Ekonomide 2020’nin değişkenleri” başlığı altında beşinci konferans geçen salı akşamı “COVID-19 sonrası iş dünyasını neler bekliyor” başlıklı konferans ise Dr. Bertan Kaya tarafından gerçekleştirildi.

Önümüzdeki dönemde; halk sağlığından sanat-kültür politikalarına, yerel yönetimlerden dış politikaya, medyadan spora Türkiye’nin geleceğine ışık tutacak, bugünü ve geleceği aydınlatacak öncelikli ulusal gereksinimlerin dosyalar halinde kamuoyuna sunulmasına devam edilecektir.” Sözleriyle yapılan çalışmaları anlatan Ayfer Yılmaz, MİD olarak salgın döneminde yapılması gerekenleri ise;

Şirketlerin ve vatandaşın borç yükünün çok yüksek olması ile özellikle küçük işletmelerin cirolarının aşırı düşmesi göz önüne alınarak daha fazla desteklenmesi gerektiğinden;

1- Hükümet daha kapsamlı önlemler ve paketleri yürürlüğe koyarak kısa vadeli destekleri orta ve uzun vadeli desteklere dönüştürmeli.
2- Finansal desteğe ihtiyacı olan şirketlerin krediye ulaşması kolaylaştırılmalı ve KG üzerinden verilen destekler artırılmalı.
3- Sağlık önceliği unutulmadan üretimin artırılması ile istihdam sağlayan sektör ve projelere öncelik verilmeli.
4- Bütün sektörler mücbir sebep kapsamında değerlendirilmeli.
5- Halka güven verilerek korku ve belirsizlik ortadan kaldırılmalı ve yeni yaratılacak kaynaklar doğru bir şekilde dağıtılmalı” olarak sıralıyor değerli arkadaşım Ayfer Yılmaz.
İş dünyamıza, üyelerinin bilgi birikimleri ve deneyimleriyle ciddi katkıları olacağına inandığım Mülkiye İş İnsanları Derneği’ne başarılar dilerim.

Previous İş insanının doğa aşkı, ticarette çarklar hızlanıyor...
Sonraki “Yeni normalde dijitalleşme süreci”