KOSGEB’in 2020 yılı faaliyet ve hedefleri…

KOSGEB’in 2020 yılı faaliyet ve hedefleri…

Ekonomide Satır Arası
Hilmi DEVELİ
hilmideveli@gmail.com

Başkanlık görevine geldiğinden bugüne değin; “Bir taraftan yeni girişimlerimizi destekleyelim ama diğer taraftan da mevcut KOBİ’lerimizi desteklerken özellikle teknoloji düzeyi, katma değeri yüksek ve ihracata yönelik ürünlerin üretilmesini sağlayalım ve bu tür projeleri destekleyelim.” Yaklaşımını, vizyonunu başarıyla sürdüren KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt’tan, KOSGEB’in 2020 yılı faaliyet ve hedeflerini anlatmasını rica ettim.

Prof. Dr. Cevahir Uzkurt Başkan; “TÜİK’in 2016 yılı İş Kayıtları verilerine göre; ülkemizde toplam 3 milyon 646 bin 392 KOBİ ölçeğinde işletme bulunmakta olup bu sayı tüm işletmelerimizin %99.83’üne denk gelmektedir.

KOBİ’lerin sayısal çokluğu ve ekonomide ki önemi dikkate alınarak 2019 yılında KOSGEB Vizyonu ve Yol Haritası güncellenmiştir.
Odak alanlarımız,
– Cari açığı azaltacak yerli ve milli üretim
– Teknoloji tabanlı üretim ve girişimcilik
– Katma değerli üretim
– Ölçek büyütme
– Kurumsallaşma, markalaşma ve dijitalleşme
– Büyük işletme ve KOBİ işbirliğini artırma
– İhracat odaklı rekabetçi KOBİ’ler,
olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda hemen hemen tüm destek programları, üst politika dokümanları ve işletme ihtiyaçları gözetilerek gözden geçirilmiştir.

2020 yılı bu düzenlemeler çerçevesinde destek programlarımızı en verimli şekilde işletmelere tanıtmaya devam edeceğimiz ve uygulayacağımız bir yıl olacaktır.

Gerçekleştirilecek faaliyetleri şöyle özetleyebiliriz:
– Cari açığı azaltacak ürünlerin yerli üretiminin desteklenmesi amacıyla Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi çalışmaları çerçevesinde 5 milyon TL üst limitli Stratejik Ürün Destek Programı yürütülecektir.
– Yüksek teknolojinin Yerli ve Milli KOBİ’ler Vasıtasıyla Tabana Yayılmasını sağlamak amacıyla 5 milyon TL üst limitli KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı yürütülecektir.

– Bölgesel, sektörel ve işletmeye özgü destek programları tasarlanması ve uygulanmasını sağlamak amacıyla 1 milyon TL üst limitli KOBİ Gelişim Destek Programı yürütülecektir.
Bilindiği gibi KOSGEB 2019 yılında “yerli ve yetkin dijital teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek ve imalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmak amacıyla” İmalat Sanayinde Dijitalleşme konulu bir çağrıya çıkmıştır.

Bu çağrı sonucunda 258 KOBİ’nin projesinin desteklenmesi kararı verilmiştir.

Destek tutarı ise yaklaşık 72 milyon TL olarak planlanmıştır.

11. Kalkınma Planı’nda dijitalleşmeye verilen öncelik de dikkate alınarak “Dijitalleşme” konulu bir çağrıya 2020 yılında da çıkılması planlanmaktadır.

-Özellikle ileri girişimciliği geliştirmek üzere imalat sanayinde faaliyet gösterecek StartUp’lara Yüksek Teknolojili Alanlarda Teknolojik Girişimciliğin Desteklenmesi amacıyla 370 bin TL üst limitli Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında destek sağlanacaktır.
– İşletmeler Arası İşbirliği Kültürünün Arttırılması ve Kaynak Tasarrufu Sağlaması amacıyla 10 milyon TL üst limitli İş Birliği Destek Programı yürütülecektir.

KOBİ’lerin kendi aralarında ve/veya büyük işletmelerle proje ortaklığı veya işletici kuruluş marifetiyle ortak imalat, ortak tasarım, ortak laboratuvar, ortak pazarlama vb. amaçlarla bir araya gelmelerine ve işbirliği yapmalarına olanak sağlayacak bu destek programı ülkemiz kaynaklarının etkin kullanımı bakımından büyük önem taşıyor.

– KOBİ’lerin Düşük Maliyetle Finansmana Erişimlerinin Sağlanması ile ilgili olarak Finansman Destek Programı yürütülecektir. Girişimci İşletmeler için 50.000 TL’lik kredinin faizinin 10 puana karşılık gelen kısmı, Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler için 500.000 TL’lik kredinin faizinin 12 puana karşılık gelen kısmı finansman desteği olarak karşılanmaktadır.
Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda kredi üst limiti 70.000 TL’dir.

-KOBİ’lerin Ulusal ve Uluslararası Pazarlara Erişimini Kolaylaştıracak Mekanizmaların Oluşturulması amacıyla 300 bin TL üst limitli Yurt Dışı Pazar Destek Programı yürütülecektir.
İlk defa uygulamaya alınan bu program ile daha önce hiç ihracat yapmamış veya pazar payını genişletmek isteyen KOBİ’lerin kapasitelerini arttırmaları hedeflenmektedir.

Bu destek ile işletmelerin ihracata yönelik projeleri kapsamında personel, yazılım ve donanım, tanıtım, yurt dışı fuar ve seyahat, test-analiz ve belgelendirme ve hizmet alımı giderlerine destek sağlanacaktır.

– 2019 yılına kadar örgün olarak yürütülen girişimcilik eğitimleri aynı yıl içerisinde hem örgün hem de KOSGEB e-akademi üzerinden online olarak yürütülmüştür.

Online eğitim; istenildiği zaman, istenilen yerden, sıra beklemeden ve aracılarla karşılaşmadan ulaşabilen bir eğitim olması nedeniyle örgün eğitimin çok üzerinde bir talep görmüştür.
Bu nedenle girişimcilik eğitimleri 2020 yılında da KOSGEB e-akademi üzerinden online olarak yürütülecektir.

– 2019 yılında bürokrasinin azaltılması faaliyetleri kapsamında destek ve hizmetlerimize ilişkin belge sayısı azaltılarak tüm iş ve işlemlerimiz e-devlet üzerinden yürütülür hale getirilmiştir. e-Devlet üzerinden iş ve işlemlerimizin yürütülmesi sürecine kararlı bir şekilde devam edilecektir.

– 2019 yılında yürürlüğe alınan ‘KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu’ na ilişkin sürecimizi 2020 yılında da sürdüreceğiz.

Bu rapor ile kurum ve kuruluşlar tarafından tutulan idari kayıtlar üzerinden; işletmenin mevcut durumunun ortaya konularak,

I) Hem işletmenin sektöründeki ve bölgesindeki diğer işletmeler ile kendisini karşılaştırarak öz değerlendirme yapabileceği
II) Hem de finansal kuruluşlara başvurularda, yatırımcı/ortak/paydaş arayışlarında, yurt içi/yurt dışı ticari ilişkilerin kurulmasında destekleyici olabilecek,
bir enstrüman sağlanması amaçlanmıştır.

Firma özelindeki bu raporlar sayesinde, işletmeler gelecek planlarını daha sağlıklı yapabilecekler. İşletme Değerlendirme Raporu, ilerleyen dönemde KOBİ Rehberlik ve Teknik Danışmanlığı Sistemi’ne entegre edilerek KOBİ’lerin yol haritalarını belirlemelerinde etkin rol üstlenecek.

– KOBİ’lerin mevcut durumlarını analiz etmek, sorunlarına çözüm aramak, beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek ve yurt içi ve yurtdışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelebilmelerini sağlamak amacıyla KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Sistemi 2020 yılında yürürlüğe alınacaktır.

Bu sistem, işletmelerin sorunlarının tespiti, çözümü ve yönlendirilmeleri noktasında ve kaynak verimliliğinin sağlanması ile ilgili olarak kilit bir öneme sahip olacaktır.

– KOSGEB 2019 yılında yaklaşık 70 bin işletmeye 2.3 milyar TL destek sağladı. 2020 yılında KOSGEB destek bütçesinde %9.45 oranında bir artış oldu.

Destek bütçesinin tamamı ülke öncelikleri doğrultusunda KOBİ ve Girişimcilerimize kullandırılacaktır” sözleriyle KOSGEB’in 2020 yılına ilişkin faaliyet ve hedeflerini anlatıyor.
Geçmişte bu kurumda başkanlık yapan bir kişi olarak, Kendisine ve KOSGEB’in her biriminde ve her kademesinde görev yapan çalışma arkadaşlarına başarılar diliyorum.

Previous KONYA "KOBİ'lere, Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans olanakları" konulu toplantı...
Sonraki KOBİ Başkenti Konya’dan notlar…