Hakkında

Avrupa İş Etiği Örgütü, (EBEN) Hakkında

EBEN Avrupa’da özel ve kamu sektörüyle gönüllü kuruluşlar ve akademik çevreleri iş etiğinin geliştirilmesi amacıyla bir araya getiren tek ve en büyük şemsiye organizasyondur. 1987 yılında kurulan bu organizasyonun üyeleri, iş etiği eğitimi, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için çalışmaktadırlar. EBEN iş etiği alanında bir Avrupa örgütü olarak tüm dünyaca tanınmakta ve saygın bir akademik teşkilat olarak anılmaktadır. EBEN içinde hem AB üyesi hem de hem de AB üyesi olmayan ülkeler yer almaktadır. (bkz. www.eben-net.org). EBEN’in 33 ülkeden bireysel üyeleri olmakla birlikte birçok ülkede de ulusal branşları bulunmaktadır. Türkiye’de 2003 yılından beri resmi olarak temsil edilmektedir. EBEN politika olarak çeşitliliğe önem vermekte ve belli bir yaklaşımı üyelerine empoze etmekten kaçınmaktadır. EBEN her yıl bir araştırma bir de yıllık konferans düzenlemektedir. 2008 ve 2015 yıllık konferansları EBEN Türkiye tarafından sırasıyla Antalya ve İstanbul’da düzenlenmiştir. TOSYÖV tarafından temsil edilen EBEN-TR’nin başlıca amacı işletmelerin karar verme sürecinde ahlaki duyarlılığı eğitim, karşılıklı diyalog ve örnek uygulamalar kanalıyla artırmaktır. EBEN-TR ye kişiler ve firmalar üye olabilirler. EBEN-TR, TOSYÖV’ün bir sivil çalışma grubu olarak faaliyet gösterir. EBEN-TR’nin temel amacı geleceğin yönetici, iş adamı, girişimci ve akademisyenlerini iş etiği alanında teşvik etmek ve desteklemektir

Previous 14. Kobi Zirvesi Zirve Sonuç Bildirgesi
Sonraki Avrupa İş Etiği (EBEN)