Ekonomide daralma sürecinde “İşletmelerde eğitim ve verimlilik” bir fırsat olarak görülmelidir..

Ekonomide daralma sürecinde “İşletmelerde eğitim ve verimlilik” bir fırsat olarak görülmelidir..

Dünya Gazetesi Haber Linki

Türkiye ekonomisi, 2001 yılında girdiği daralma döneminden sonra 2008 yılına kadar kesintisiz büyüdü ve 2009 yılında uluslararası finans krizinin olumsuz etkisiyle daraldı.

Ardından 2010 yılından 2018 yılına kadar tekrar kesintisiz büyüdü.

Bu büyüme dönemi, geçtiğimiz aylarda yaşadığımız yüksek döviz kuru faizlerin yüksekliği ekonomik daralmayla gerilemeye başladı.

Türkiye’de işletmeler daralma dönemlerinde daha verimli çalışmayı öğrendiler ama aradan geçen yıllar her işletmede yeni verimsizlikler yarattı.

Ekonomik daralma dönemleri bu verimsizlikleri azaltmanın zamanıdır.

Daralma sürecini fırsata çevirecek bir dizi kararlar almak zorundalar.

Bu süreçte yapılması gerekenlerden biri de işletmelerde eğitime önem verilmesidir.

Bu bağlamda Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Başkanı Selçuk Gülsün’den üyelerine yönelik yapacağı çalışmaları anlatmasını rica ettim.

Başkan Gülsün eğitim ve verimliliği bu dönemde temel alan çalışmalarını şöyle anlatıyor;
“İş dünyasında her sektör ve küçükten büyüğe her bir firma için eğitim faaliyetleri üretim ve organizasyonun etkin sürdürülebilirliği adına önem arz eden konuların başında geliyor.

İmalat sanayi ve ticari işletmelerde çalışanların yetkinliklerini geliştirmek üzere aldıkları eğitim faaliyetleri işletmelerin operasyonel verimliliğine katkı sağlarken işverenler için gerek işletme içi giderlerde düşüşe, gerekse operasyonel çıktılarda işletmelerin değer kazanmasına katkı sağladığı şüphesiz.

Bu konuda Avrupa’da yapılan ve 3 bin şirketi kapsayan bir çalışmaya göre çalışanlarına daha fazla eğitim yatırımı yapan şirketlerin hisse değerleri bu yatırımı izleyen beş yıl içinde ortalama şirketlere göre yaklaşık iki katı arttığını gösteriyor.

Türkiye plastik sanayisinin katma değerli ürünler üreterek küresel piyasalarda daha fazla söz sahibi olabilmesi için adına nitelikli eğitim ve insan kaynağına her dönem daha fazla ihtiyaç duyuyor. Sektörün son 20 yıldaki üretim rakamları bazında büyüme hızı ile bu üretimi gerçekleştirecek nitelikli insan kaynağına erişimi ne yazık ki istenilen düzeyde gelişme göstermiyor.

Ekonomi ve iş dünyasının çıkış yolu aradığı bu dönemde eğitim faaliyetlerini yoğunlaştıran PAGDER gerek ekonomik gelişmeler karşısında işletmelerin nasıl bir yol haritası izlemesi gerekliliği ile igili, gerekse enerji-üretim verimliliği konularını esas alan teknik eğitimleri plastik sektörünün faydalanması üzere başlatmış bulunuyor.

PAGDER Başkanı Selçuk Gülsün gerçekleştirdikleri çalışmaları şöyle anlatıyor: “Sektörümüzün makroekonomi içerisindeki öneminin ve etkinliğinin bilinci ile teknolojik, ticari ve ekonomik gereksinmelerini karşılayacak çalışmalar kapsamında bir dizi eğitim-seminer faaliyetini yılın son çeyreğinde sektörümüze sunma hazırlığı içerisindeyiz. Çevremizdeki gerek teknolojik, gerekse ekonomik hızlı değişimler karşısında işletmelerimizin yavaş kalmaması adına bazı adımlar atma zorunluluğumuz söz konusu.

Bu çerçevede geçmiş dönemlerde olduğu gibi alt ihtisas kollarına göre dünyada uzmanlaşmış eğitmenleri ülkemiz plastik sanayicisi ile buluşturmaya çaba gösteriyor ve sektörümüzün küresel rekabetten geri kalmaması adına yol göstericiliği yapıyoruz.

8 Kasım 2018’de İstanbul’da gerçekleştireceğimiz Yeni Nesil Ekstrzüyon Semineri ile plastik boru, film, levha, çok katmanlı plastik malzemeler üreten firmaların teknik kadrolarına yönelik işletme içerisindeki süreçlerinde verimi, kaliteyi ve standardizasyonu arttırıcı, yenilikçi uygulamaları sanayicilerimiz ile buluşturacağız. Plastik ekstrüzyonla işleme konusunda Avrupa’nın önde gelen isimlerinden, 40 yılı aşkın tecrübeye sahip İngiliz Dr. Peter Cox’u ülkemizde sanayicilerimizle buluşturacağız.

2006 yılından bu yana Plastik Danışmanları Ağı’nın Başkanlığı, Plastik Mühendisleri Birliği’nin (SPE) Birleşik Krallık ve İrlanda yapılanmalarının da yönetim kurulu üyeliğini yapan Dr. Cox İstanbul’da gerçekleştireceğimiz etkinlikte polimer malzeme esaslı tek ve çok katmanlı boru, film ve levha üretimi yapan işletmeler üretimde performans iyileştirme ve üretim verimliliği için önemli çıktılara sahip olacak” dedi.

Ülkemizin dünya üzerinde gerek endüstride, gerekse ekonomik alanda söz sahibi olmasına imkan tanıyacak adımların topyekün yapılacak çalışmalarla atılmasının gerekliliğinin bilinci ile hareket ettiklerini ifade eden Selçuk Gülsün’e ve ekibine ekonomide daralma sürecinde “ İşletmelerde eğitim ve verimlilik”i bir fırsat olarak görülmeleri nedeniyle kutluyor eğitime katılanlara da başarılar diliyorum.

Dünya Gazetesi – Hilmi Develi

Previous Teknolojideki değişim, digital dönüşüm; eğitimi nasıl etkileyecek..
Sonraki 100 Günlük İcraat Programı'ndaki “Elektronik Haberleşme Sektörü..”ne TELKODER bakışı..