Eğitim Faaliyetleri

Eğitim Faaliyetlerimiz:

TOSYÖV Avrupa İş Etiği Ağı, European Business Ethics Network’ün Türkiye Temsilcisi olarak iş etiği alanında mensuplarına ve diğer kurumlara eğitsel ve farkındalık artırma faaliyetleri sumaktadır.

TOSYÖV- EBEN, Avrupa İş Etiği Ağı Eğitim İçerikleri:

Vakfımız tarafından aşağıdaki içerikteki eğitimleri Avrupa İş Etiği Ağının (EBEN) ülkemizdeki uzman üyelerince kurumsal olarak sunmaktayız. Yapılan eğitsel çalışmalardan bazıları şunlardır:

Ankara Barosu Arabuluculuk Etiği Paneli, 02.05.2018, Prof.Dr. Mahmut Arslan, Av. Meltem Temurer, Ankara Barosu

KALDER Etik Yönetimi Çalıştayı 09.05.2018, Prof.Dr. Mahmut Arslan, Prof.Dr. Mustafa Kılıç, Prof.Dr. Uğur Ömürgönülşen), Radisson Blue Oteli, Ulus, Ankara

HAVELSAN Etik Kurulu Bilgilendirme Toplantısı: 16.05.2018, Prof.Dr. Mahmut Arslan, HAVELSAN Genel Müdürlüğü, Ankara

SDT Ltd Etik Yönetimi Eğitimleri, 18.05.2018, 25.05.2018, Prof.Dr. Mahmut Arslan, ODTÜ Teknokent, Ankara

 
EĞİTİM İÇERİKLERİ:

AHLAK KAVRAMI, AHLAK TEORİLERİ VE İŞ AHLAKI:

Ahlak Kavramı:

İş Ahlakı:

İş Ahlakı Neden Gereklidir?

Kant’ın Ödev Ahlakı: (Deontoloji)

Sonuçsalcilik (Teleoloji):

Erdem Ahlaki

Adalet Ahlaki

Ahlaki Karar Verme Süreci

İş Ahlakının Tarihi Gelişimi

(1900-1920) Arası: Ahlakı Arayan İş Dünyası

(1920-1950), Profesyonellik ve İş Ahlakı

(1950-1970): İş Ahlakı ve Büyüyen Karmaşıklık

(1970-1990), İş Ahlakında Düzen Getirme Girişimleri:

(1990-2000) Küresel İş Ahlakı

SOSYAL SORUMLULUK VE ETKİLEŞENLER YAKLAŞIMI ve ETKİLEŞENLER KURAMI:

Etkileşen Gruplarını Tanımlama:

Etkileşen Analizi

ÇALIŞMA VE MESLEK AHLAKI:

Çalışma Ahlakı, Yaratıcılık ve Girişimcilik

Girişimci Ahlakın Desteklenmesi Sürecinde Yaratıcı Potansiyellerin Geliştirilmesi

Çalışma Ahlakı ve Güven

Meslek Ahlakı İlkeleri Ve İşletmenin Ahlaki Kodları

Türkiye’de Meslek Ahlakı Ve Ahilik Geleneği

Ahi Evran’da İş ve Meslek Ahlakı Yaklaşımları

Ahilikde İş ve Meslek Ahlakı Değerleri


İŞLETMELER VE İŞ AHLAKI:

İş Ahlakinin Kapsami

İnsan Kaynaklari Ve İş Ahlakı

Ayrımcılık

İşletmenin ve Çalışanların Karşılıklı Sorumlulukları

İfşaat (Whistle Blowing) ve Örgüte Sadakat

Küçülme ve İşten Çıkarmalar

İş Yerinde Cinsel Taciz ve Kadınlara Yönelik Sorunlar


ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE İŞ AHLAKI:

Örgütsel Kültürün Temelleri

Örgütsel Kültürü Oluşturan Ögeler

Örgüt Kültüründe Değişim ve Bir Model

Kültürel Değişimin Yönetimi

Örgüt Kültürü ve Örgütün Çevresi

Stratejik Yönetim ve Örgüt Kültürü

Bir Çalışma Ahlakı Olarak Toplam Kalite Yönetimi

 
TÜKETİCİLER VE İŞ AHLAKI:

Tüketici ve Tüketim Kavramları

Tüketim Toplumu ve Tüketicinin Korunmasını Gerektiren Sebepler

Tüketici Hukukunun Tarihi Gelişimi ve Yeri

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’daki Gelişmeler

Türkiye’deki Gelişmeler

Tüketici Örgütleri ve Tüketicinin Temsili

Türkiye’de Tüketici Örgütleri

İşletmenin Paydaşlarına Karşı Sorumlulukları

İşletmenin Doğal Çevreye Karşı Sorumlulukları

Çevre Konusunda Alınabilecek Önlemler

Türk Çevre Mevzuatı

 İŞ AHLAKI VE KAPİTALİZMİN ELEŞTİRİSİ:

İşgücünün sömürülmesi

Adil Ücret

 

Previous Üyelik
Sonraki Çinliler, tonlarca Türk kirazı yiyor..