EBEN-TR Yönetim Kurulu

EBEN-TR yönetim Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Prof.Dr. Mahmut Arslan (Başkan)                 Ibn Haldun Üniversitesi

Ş. Nezih Kuleyin                                                 TOSYÖV

Prof.Dr. Mustafa Kılıç                                       Hacettepe Üniversitesi

Prof.Dr. Harun Tepe                                         Hacettepe Üniversitesi

Prof.Dr. Ali Halıcı                                              Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Bahtışen Kavak                                 Hacettepe Üniversitesi

Prof.Dr. Uğur Ömürgönülşen                         Hacettepe Üniversitesi

Previous Avrupa İş Etiği (EBEN)
Sonraki Üyelik