Duyuru – TOSYÖV Mütevelli Heyet Olağan Genel Kurul Toplantısı 2016

Duyuru – TOSYÖV Mütevelli Heyet Olağan Genel Kurul Toplantısı 2016

DUYURU                                                                                            

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Mütevelli Heyet  Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17 Mayıs 2016 Salı günü saat 14:00’de ASO Zafer ÇAĞLAYAN Meclis Salonu’nda (Atatürk Bulvarı No:193 Kavaklıdere/ANKARA) ekte yer alan gündemle yapılacaktır.

 

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı gündemle 24 Mayıs 2016 Salı  günü saat 14:00’de aynı adreste yapılacaktır.

 

Vakıf senedinin 10. Maddesinin son fıkrası uyarınca Vakıf Mütevelli heyet toplantılarına mazeretsiz olarak 3 kere üst üste ve aralıklı olarak toplam 5 kere Toplantıya gelmeyen üyenin üyeliği kendiliğinden düşmektedir. Böyle bir duruma sayın mütevelli heyet üyelerimizin meydan vermeyeceklerine inancımız tamdır.

 

Bu sebeple, mazereti nedeni ile toplantıya katılamayacak olan Mütevelli Heyet üyelerimiz uygun gördüğü bir diğer Mütevelli heyet üyesine noterden veya yazılı-imzalı olmak kaydı ile vekalet verebilir. Bir Mütevelli Heyet üyesi en fazla bir Mütevelli Heyet üyesine vekalet edebilir.

 

Tüzel Mütevelli Heyet Üyeliklerinde ise kurumlarından bir yetkilinin yazılı görevlendirme yapılarak toplantımıza katılımı gerçekleştirilebilir.

 

Bütün Üyelerimizin ve Destekleme Dernek Başkanlarımızın toplantıya katılımını istirham eder, saygılar sunarız.

 

 

 

Yalçın SÖNMEZ

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

EK: Gündem

 

Katılımla ilgili LCV: 0312 425 94 85 pbx – info@tosyov.org.tr

 

 

Paris Cad. No:4/13   06540     Kavaklıdere/ANKARA

Tel: 0 312 425 94 85 Pbx Fax: 0 312 425 62 21

www.tosyov.org.tr   –  info@tosyov.org.tr 

 

TOSYÖV OLAĞAN MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTI GÜNDEMİ

YER:   ASO Zafer ÇAĞLAYAN Meclis Salonu

(Atatürk Bulvarı No:193 Kavaklıdere/ANKARA)

 

GÜNDEM:

 

 • Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 • Divan Başkanı ve Katip Üyelerinin seçimi,
 • Divan Heyeti’ne Genel Kurul Toplantı tutanağına imza yetkisi verilmesi,
 • Vakıf Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması,
 • 2015 Yılına ait Faaliyet Raporunun, 2015 yılına ait Bilanço ve Gelir-Gider cetvellerinin ayrı ayrı okunması müzakeresi ve kabulü,
 • Denetim Kurulu Raporunun okunması müzakeresi ve kabulü,
 • Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
 • 2016 Yılı Bütçe ve Program Taslaklarının Görüşülmesi ve Onaylanması,
 • Tüzüğün 12. maddesinin h bendinin fıkrası hükümlerine göre mütevelli heyet üyeliğinden ayrılan ve mütevelli heyet üyeliğine yeni alınacak üyelerin onaylanması,
 • Yönetim Kurulunun seçimi,
 • Denetim Kurulunun seçimi,
 • Dilekler, Öneriler ve Kapanış.

 

Paris Cad. No:4/13   06540     Kavaklıdere/ANKARA

Tel: 0 312 425 94 85 Pbx Fax: 0 312 425 62 21

www.tosyov.org.tr   –  info@tosyov.org.tr 

 

Previous Girişimcilik Zirvesi: “Girişimci, Vizyon, Güçlü İnovasyon”
Sonraki XII. KOBİ Zirvesi hedefi gösterdi: YENİLİKÇİ GİRİŞİMCİ EKOSİSTEMİ