Cevdet BAYKAL – Genel Sekreter

 

 

 

Cevdet BAYKAL
Genel Sekreter

 

Dr.M.Cevdet Baykal, eğitim olarak Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdikten  sonra Ankara Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü (Siyasal Bilgiler Fakültesi) nden İşletme Yüksek

Lisansı derecesi ve İşletme Bilim Doktoru ünvanını almıştır.

 İş hayatına 1978 yılında SSK Genel Müdürlüğü’nde  Almanca Mütercimi

olarak başlamış, 1985  yılında Uzman Yardımcısı olarak girdiği

T.C.Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıklarında sırasıyla,

Uzman, Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı ile

Müsteşar ve Bakan Danışmanlıklarında, ayrıca Ticaret Müşaviri/Ticaret

Ataşesi olarak görevlendirildiği  F.Almanya’da  T.C. Bonn ve Berlin

Büyükelçilikleri ile T.C. Düsseldorf ve Münih Başkonsolosluklarında

yaklaşık 14 yıl  görev yapmıştır.

 Öte yandan, Müsteşarlıktaki görev süresince  KOBİ’lerle ilgili bir birimin

 kurulması ile İhracat Yardımlarında KOBİ’lerin öncelikli yararlanmaları

ve KOBİ’lerin organize dış pazarlara açılmalarında model olarak görülen

Sektörel  Dış Ticaret Şirketleri için mevzuat düzenlemelerine gidilmesi

dışında A.B. ile Gümrük Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü anlaşmasına ülke

olarak taraf olmamız gibi nedenlerle  1996 yılının KOBİ yılı ilan  edilmesi

ve her yıl ‘İhracatçı KOBİ Günleri‘ etkinlikleri düzenlenerek KOBİ’lere

farkındalık yaratılmasında görev almıştır.

 Ayrıca Birleşmiş Milletlerce desteklenen Güney  Doğu Avrupa Ülkelerinde

Girişimciliğin Geliştirme (SECİ) Projesine katkıları nedeniyle Takdirname

ile ödüllendirilmiş ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme

Kurulunda KOBİ’lerle ilgili raporun hazırlanmasında Uzman olarak

çalışmıştır.

 Dr.M.Cevdet Baykal, bugüne kadar KOBİ’ler, Dış Ticaret ve Almanya ile

ilgili  konularda yayınlanmış çok sayıda makalenin yanında  seminer ve

toplantılara konuşmacı olarak katılmış olup, lisans, yüksek lisans ve

doktora öğrencilerine KOBİ’ler konusunda danışmanlık yapmış olup

Dr.M.Cevdet Baykal, Almanca ve İngilizce bilmektedir.

 

Previous Mehmet Akif TEMELLİ - Sayman Üye
Sonraki Ahmet AKDAĞ - Başkan Yardımcısı