BİLGEİŞ – İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi Projesi

BİLGEİŞ – İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi Projesi

BİLGEİŞ (İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim teknolojileri Yoluyla Geliştirilmesi Projesi) kapsamında Gaziantep Dedeman Otel’de bugün (25 Temmuz 2017 Salı) gerçekleştirilen “Üniversite İş Dünyası İşbirliği Toplantısı”nda TOSYÖV Başkanı Ş.Nezih KULEYİN katılımcılarla sunumunu paylaştı.

PROJE ÖZETİ:
“İşçi ve İşverenlerin Kapasitelerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BIT) Yoluyla Geliştirilmesi” operasyonu, KOBİ işçi ve işverenlerinin uyum yeteneğinin, BİT hizmet ve araçları kullanılarak geliştirilmesini amaçlamaktadır. Proje beş ili hedeflemektedir: Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Eskişehir.

• Proje, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) İnsan Kaynakları Geliştirme Birimi tarafından finanse edilmektedir. %15’i ulusal düzeyde finanse edilmektedir.
• Projenin süresi 20 aydır – Aralık 2015’ten Ağustos 2017’ye.
• İşçi ve işverenler için eğitim web portalı geliştirilecek
• BİT hizmetleri alanında 100 eğitim kursu verilecektir
• Hedef illerde farkındalık Arttırma etkinlikleri düzenlenecek
• Promosyon etkinlikleri düzenlenecek
• Ayrıca, Faydalanıcı, Paydaşlar ve KOBİ’ler için çalışma ziyaretleri düzenlenecek ve AB kurumlarından uygulanan BİT için kariyer geliştirme , BİT ile ilgili sektörlerde iş piyasası beklentileri, online BİT eğitimleri, vs. ile alakalı en iyi uygulamalar incelenecek
• Operasyonun uygulaması süresince, beşeri sermaye yatırımlarını teşvik etmek ve farklı sektörler arasında Ar&Ge faaliyetlerini desteklemek amacıyla Hackathon ve Global Game Jam etkinlikleri düzenlenecek.

HEDEFLER:
Bu operasyon, işçi ve işverenlerin bu yeni sosyal ve ekonomik yapılara uyumlarını destekleyecek gelişmiş araçlar ile tasarlanmış, açık, erişilebilir ve kullanıcı dostu bir online öğrenim platform oluşturmayı ve beşeri sermayeye, BİT hizmet ve araçlarıyla daha fazla yatırım yaparak işçi ve işverenlerin uyumlarını arttırmayı önermektedir.

AMAÇ:
• BİT ile alakalı konular için online eğitim altyapısını geliştirmek.
• İş piyasasının farklı ihtiyaç ve kesimlerine göre, yazılım ve izlence geliştirmesinin öğretimi için farklı yöntemlerin geliştirilmesi ve herkesin, kapasitelerini geliştirmek için BİT hizmetlerini öğrenmek adına interaktif eğitimleri takip edecekleri bir online platformun oluşturulması (e-iş, grafik tasarım, web sitesi geliştirme, aplikasyon -“app”- geliştirme, vs.).

 

ROJENİN TANIMI:
• Projenin temel hedefi, beşeri sermayeye, BİT hizmet ve araçlarıyla, daha fazla yatırım yaparak işçi ve işverenlerin uyumlarını arttırmaktır.
• Operasyonun, iş bu sözleşenin konusu olan bir hizmet bileşeni ve ayrı bir süreçte ihale edilecek bir tedarik bileşeni var. Hizmet bileşeni, BİT ile alakalı becerilerin ve yeteneklerin geliştirilmesine ilişkin faaliyetleri kapsamaktadır. Bu amaçla, işveren ve işçilerin ihtiyaçlarına dayalı olarak, yazılım programlamayı öğrenmek için bir yö

 

ntem geliştirilecek. Online platform kapsamında, ücretsiz ve açık online eğitimler (MOOC) geliştirilecek.
• KOBİ’lerdeki işçi ve işverenlere, mesleki yeterliliklerinin artırılması için bu online eğitimler ve yazılım aracılığıyla eğitimler verilecek.
• Operasyonun çıktılarının reklamını yapmak ve online platformun içeriğini geliştirmek ve Operasyonun sürdürülebilirliği için gelecekteki beklentileri güçlendirmek adına paydaşlardan geri bildirimler almak için, konferanslar, toplantılar ve çalıştaylar düzenlenecek.

İŞÇİ VE İŞVERENLERİN EĞİTİMLERE KATILIMI:
• Farklı sektörlerden şirketler aracılığıyla faydalı bir ağın kurulması amacıyla, seçilmiş bazı paydaşlarla protokol anlaşması imzalanacak. Bu protokoller sayesinde, projenin paydaşlarla sürdürülebilir ilişkileri olacaktır.
• İşverenler, yönetimsel ve mesleki becerilerini, iş çevreleri için geliştirmek adına eğitimlere katılmaya teşvik edilecek.
• Online eğitimlere, en az 100 firmadan 400 işçinin katılması bekleniyor.
• İşverenler, Ar&Ge projeleri, yatırımlar ve beşeri sermaye eğitimleri için, AB, TÜBİTAK ve KOSGEB destekleri, vs. web sayfalarında finansman imkanı ve hibeler hakkında bilgilere ulaşmak için bilgilendirilecek.
• Online eğitimlere, en az 400 firmadan 1700-2550 kursiyerin katılması bekleniyor.

Previous TOSYÖV MEDYA
Sonraki KOSGEB Ziyareti