Mülkiyelilerden COVID-19 sürecinde bilgilendirmeye devam.

Kuruluşu 160 yıl öncesi, 1859 yılına dayanan ve Osmanlı Döneminde “Mektebi Mülkiye-i Şahane”, Cumhuriyet Dönemi’nde ise “Mülkiye” olarak tanımlanan; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin; iş dünyası, akademik hayat ve her