100 Günlük İcraat Programı’ndaki “Elektronik Haberleşme Sektörü..”ne TELKODER bakışı..

100 Günlük İcraat Programı’ndaki “Elektronik Haberleşme Sektörü..”ne TELKODER bakışı..

Dünya Gazetesi Haber Linki

ESER Telekom AŞ ile 2002 yılında kurulan sektörün gelişmesinde ciddi katkıları olan “Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini başarıyla sürdürmekte olan Yusuf Ata Arıak ODTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun.
70’ li yıllardan tanıdığım alanında başarıyı yakalamış iş insanlarımızdan. Geçtiğimiz günlerde konuşma olanağını bulduğum Yusuf beyden 3 Ağustos 2018’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı’nda “Elektronik Haberleşme Sektörü” başlığı ile yer alan projelere ilişkin görüşlerini anlatmasını rica ettim.

Yusuf bey anlatımına; “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı” başlığı altında bulunan 28 madde içinde elektronik haberleşme sektörünü ilgilendiren maddelerin,

– 4. 135 yeni hizmetin e-Devlet’e entegre edilerek sunulan hizmet sayısının 3 bin 500’e çıkarılması (Türkiye.gov.tr),

– 19. Evrensel Hizmet kapsamında 990 yerleşim yerine daha 4.5G mobil kapsama sağlanması, 
– 20. Yerli ve milli 5G ve ötesi çalışmalarının başlatılması.”

Başlıklarıyla yer aldığını söyleyen Yusuf Ata Arıak 100 günlük eylem planının içeriğini değerlendirmesini ve sektörün ihtiyaçlarını şu sözleriyle dile getirdi.

“100 günlük plan önemli çalışmaları kapsıyor fakat telekomünikasyon sektörü açısından tatmin edici değil.

İkinci 100 günlük eylem planının telekom sektörünün 2023 hedefleri de göz önüne alınarak hayata geçirileceğini ümit ediyoruz.

Bir sonraki planda başta fiber altyapının yaygınlaştırılması olmak üzere; genişbant internet abone sayısının 60 milyona ulaşması, uydu haberleşme sektörünün ve veri merkezi işletmeciliğinin gelişmesi, internet değişim noktasının kurulması gibi önemli konularda yapılacak çalışmaların yer alacağını umut ediyoruz.

Ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2017-2020 Ulusal Genişbant Stratejisi ve eylem planında belirtilen adımların da atılacağını düşünüyoruz.

Türkiye’de genişbant internetin yaygınlaşması konusunda fiber altyapıda uzun süredir yaşanan sorunlar, TELKODER’in ve sektörde yer alan şirketlerin katılımıyla büyük oranda çözüm yoluna girmişti.

Bu kapsamda sabit haberleşme altyapısının kiralanması protokolü 24 Mayıs 2018 tarihinde imzalanmış ve yeni altyapı kurulması için yapılması gereken 25 milyar liralık yatırımın, 4 ila 5 milyar liraya düşürülmesinin önü açılmıştı.

Kimin elinde altyapı varsa bunu diğer tüm işletmecilere kullandırmasıyla, bu ölçüde büyük bir tasarruf sağlanacaktı.

Fiber altyapının yeni yatırımlarla ayrıca yaygınlaştırılmasıyla sektörde rekabetin artmasını ve bundan hem ülke ekonomimizin hem de internet kullanıcılarının karlı çıkmasını bekliyoruz. Bu nedenle, konunun ikinci 100 günü kapsayacak planda yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye’de uydu sektörünün toplam telekomünikasyon sektörü içinde çok küçük bir yere sahip olduğu biliniyor. Dolayısıyla uydu haberleşme hizmetlerinde dünya seviyesine ulaşmak için Türkiye uydu sektörünün en az 10 kat büyümesi gerekiyor.

Bununla birlikte Türkiye’de hizmet ve veri talebinin yüksek olması ve genç nüfusun büyüklüğü gibi konular dikkate alındığında, uydu haberleşme sektörünün önemli bir gelişme potansiyeli olduğu görülüyor. Fakat bu konunun ilk yüz günü kapsayan eylem planında yer bulmaması dikkat çekiyor. Konunun ikinci 100 günlük planda yer alması, Türksat dahil sektörün tümünün iç ve dış fırsatları yakalamasını sağlayacaktır.

Ayrıca, ülkemizin dünya veri merkezi sektöründe önemli bir oyuncu haline gelebilmesi adına veri merkezlerinin en önemli gider kalemlerinden olan elektrik harcamalarında indirimli elektrik tariflerinden faydalanmaları, hatta bazı durumlarda muaf tutulabilmelerini sağlayacak teşvike yönelik maddelerin 100 günlük planlarda öncelikli olarak ele alınması gerekiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın hazırladığı 2017-2020 Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı, Aralık 2017’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Bu plan çerçevesinde her hane ve işyerine yeni nesil teknolojiler aracılığıyla en az 100 Mbit/sn hızında genişbant hizmetinin sağlanması, genişbant internet kullanımının yaygınlaştırılması, ülkemizin güçlü internet değişim noktaları ile bölgesel bir merkez ve geçiş noktası haline gelmesi hedefleniyordu.

Ancak bu maddelere yönelik bir çalışmanın 100 günlük eylem planında yer almadığı görülüyor. Gelişmiş ülkelerle rekabette büyük bir adım olarak gördükleri bu eylemlerin hayata geçirilmesi çok mühim, bu nedenle konunun ikinci planda öncelikli olarak ele alınmasını öneriyoruz” sözleriyle değerlendirmesini ve önerilerini sonlandırdı.

TELKODER’in ve Başkan Yusuf Ata Arıak’ın, “Yurttaşlarımızın en ileri ve en ucuz haberleşme olanaklarına kavuşması, ülkemizin uluslararası arenada büyük bir haberleşme merkezi olabilmesi” çalışmalarında kolaylıklar dilerim.

Dünya Gazetesi – Hilmi Develi

Previous Ekonomide daralma sürecinde “İşletmelerde eğitim ve verimlilik” bir fırsat olarak görülmelidir..
Sonraki Mesleki eğitimde yeni vizyon, yeni stratejiler gerekiyor..